جمعه, 22 آبا 1394 | 12:25 ب.ظ

دوره های آموزشی

تاریخ امروز : جمعه, 08 اردیبهشت 1394 - 1394/02/08

نام دوره ( درحال برگزاری ) تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت هزینه(تومان) ثبت نام
گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون 96/02/22 درحال ثبت نام ثبت نام
نوزدهمین تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون - جمعه (حضوری) 96/01/19 96/02/08 درحال ثبت نام 20,000 ثبت نام
تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون(دوره۲۱) پنج شنبه (حضوری) 96/01/31 96/02/28 ثبت نام
نوزدهمین تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (غیر حضوری) 96/01/18 96/02/08 درحال ثبت نام ثبت نام
تست گویندگی و اجرا در تلویزیون دوره تخصصی(دوره۲۱) پنج شنبه(حضوری) 96/02/01 96/02/28 30,000 ثبت نام
تست گویندگی و اجرا در رادیو دوره تخصصی(دوره۲۱) پنج شنبه(حضوری) 96/02/01 96/02/28 30,000 ثبت نام
تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون تک ترم (دوره۲۱)پنج شنبه(حضوری) 96/02/01 96/02/28 30,000 ثبت نام
گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (تک ترم) 96/02/22 درحال ثبت نام 650,000 ثبت نام
گویندگی و اجرا تخصصی رادیو 96/02/22 درحال ثبت نام ثبت نام
تست اجرا و گویندگی کودک و نوجوان درحال ثبت نام 50,000 ثبت نام
اموزش دوبله - قسط بندی شده 1250,000 ثبت نام
کارگاه اموزش دوبله 96/1/14 250,000 ثبت نام
دوره تخصصی دوبله (استاد جلیلوند) 96/01/17 درحال ثبت نام 2500,000 ثبت نام
تست غیر حضوری گویندگی و اجرا - تست صدا ثبت نام
گویندگی و اجرا تخصصی رادیو (پنج شنبه) 95/12/12 درحال ثبت نام ثبت نام
کارگاه کتاب صوتی 95/12/05 350,000 ثبت نام
خبرنگاری مقدماتی 96/02/25 درحال ثبت نام 300,000 ثبت نام
گویندگی و اجرا تخصصی رادیو - پرداخت یک جا 3,000,000 ثبت نام
گویندگی و اجرا تخصصی رادیو - قسط بندی شده 1500,000 ثبت نام
گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون - پرداخت ۳ میلیون تومان 3,000,000 ثبت نام
گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون - قسط بندی شده 1500,000 ثبت نام
گویندگی و اجرا تلویزیون ۱ 95/11/15 750,000 ثبت نام
گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (اصفهان) 95/11/29 350,000 ثبت نام
کارگاه زبان بدن 95/11/14 350,000 ثبت نام
نوزدهمین تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون تک ترم(غیر حضوری) 96/01/18 96/02/08 درحال ثبت نام 15000 ثبت نام
نوزدهمین تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون تک ترم (حضوری) 96/01/19 96/02/08 درحال ثبت نام 20,000 ثبت نام
نوزدهمین تست گویندگی و اجرا در رادیو دوره تخصصی(غیر حضوری) 96/01/18 96/02/08 درحال ثبت نام 15000 ثبت نام
نوزدهمین تست گویندگی و اجرا در رادیو دوره تخصصی(حضوری) 96/01/19 96/02/08 درحال ثبت نام 20,000 ثبت نام
نوزدهمین تست گویندگی و اجرا در تلویزیون دوره تخصصی (غیر حضوری) 96/01/18 96/02/8 درحال ثبت نام 15000 ثبت نام
نوزدهمین تست گویندگی و اجرا در تلویزیون دوره تخصصی(حضوری) 96/01/18 96/02/08 درحال ثبت نام 20,000 ثبت نام
تخصصی گویندگی و اجرا در رادیو ۱ 95/11/07 درحال ثبت نام 750,000 ثبت نام
گویندگی و اجرا در رادیو ۱ 95/11/07 درحال ثبت نام 500,000 ثبت نام
یازدهمین تست گویندگی و اجرا در رادیو (حضوری) 95/11/05 95/12/06 درحال ثبت نام 20,000 ثبت نام
یازدهمین تست گویندگی و اجرا در رادیو (غیر حضوری) 95/11/06 95/11/06 درحال ثبت نام 10,000 ثبت نام
گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (مقدماتی۱) 95/10/24 درحال ثبت نام 650,000 ثبت نام
گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (مقدماتی۲) 95/11/01 درحال ثبت نام 850,000 ثبت نام
دوره دوبله۲ (استاد جلیلوند) 96/01/24 درحال ثبت نام 1750,000 ثبت نام
اکران اختصاصی فیلم نابغه 95/09/24 ثبت نام
نویسندگی خلاق 95/09/14 400,000 ثبت نام
دوره دوبله۱ (استاد قطعه ای) 95/10/10 درحال ثبت نام 750,000 ثبت نام
برنامه بروبچ (تست اجرا و گویندگی) 95/0817 ثبت نام
بداهه خلاقیت تصویرسازی 95/08/23 400,000 ثبت نام
کارگاه عکاسی مسنتد و خبری 95/09/19 درحال ثبت نام 200,000 ثبت نام
برنامه بروبچ (کارگروه نویسندگی) 95/08/11 ثبت نام
تست دوره دوبله(استاد منانی) 95/07/30 10,000 ثبت نام
تست دوره دوبله (استاد منانی-غیرحضوری) 95/07/30 10,000 ثبت نام
کارگاه اجرای صحنه و استیج 95/07/08 70,000 ثبت نام
سیزدهمین تست دوره دوبله(استاد جلیلوند) 96/01/19 96/02/14 30,000 ثبت نام
سیزدهمین تست دوره دوبله (استاد جلیلوند-غیرحضوری) 96/01/16 96/02/14 15000 ثبت نام
تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون(حضوری) 95/10/18 95/11/15 درحال ثبت نام 20,000 ثبت نام
تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (غیر حضوری) 95/10/20 95/11/15 درحال ثبت نام 10,000 ثبت نام
دوبله۱ (استاد منانی) 95/06/26 درحال ثبت نام 700,000 ثبت نام
گویندگی و اجرا کودک و نوجوان 95/06/19 550,000 ثبت نام
تست دوره دوبله(استاد شروین قطعه ای) 95/10/01 30,000 ثبت نام
تست دوره دوبله (استاد قطعه ای- غیرحضوری ) 95/10/3 10,000 ثبت نام
تست استندآپ کمدی 95/05/29 ثبت نام
برنامه رادیویی ما برنده ایم 95/05/19 ثبت نام
اجرای صحنه و استیج 95/05/15 950,000 ثبت نام
نویسندگی طنز(مقدماتی) 95/5/13 300,000 ثبت نام
تست اجرای صحنه و مجری گری 95/5/15 50,000 ثبت نام
فن بیان (آرش آبسالان) 95/08/26 700,000 ثبت نام
شهروند خبرنگاری 95/5/4 250,000 ثبت نام
کارآفرینی در روزنامه نگاری 95/5/2 250,000 ثبت نام
تست بازیگری 95/04/10 50,000 ثبت نام
تست ارکستر بزرگ مدرسه عالی رسانه 95/09/20 40,000 ثبت نام
فتوشاپ(مقدماتی) 95/09/14 350,000 ثبت نام
مبانی هنرهای تجسمی 95/05/07 150,000 ثبت نام
طراحی مقدماتی 95/05/08 150,000 ثبت نام
رنگ شناسی 95/05/07 150,000 ثبت نام
کارگاه سه روزه گویندگی و اجرا در تلویزیون 95/03/27 95/03/29 300,000 ثبت نام
دوره دوبله۲ 95/08/25 درحال ثبت نام 900,000 ثبت نام
گویندگی و اجرا تلویزیون۲ 95/05/15 درحال ثبت نام 750,000 ثبت نام
کتاب جادوی گفتار / نویسنده ارش ابسالان 29000 ثبت نام
گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (اصفهان) 95/02/09 درحال ثبت نام 600,000 ثبت نام
تست اجرا و گویندگی برای کودک و نوجوان 95/05/11 درحال ثبت نام 50,000 ثبت نام
گزارشگر تلویزیونی انتخابات ۷ اسفند ماه 94/11/26 94/11/27 100 ثبت نام
گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (پیشرفته۲) 94/11/7 850,000 ثبت نام
تست رادیویی شبکه تلویزیون اینترنتی 94/11/16 94/11/16 ثبت نام
برنامه سازی رادیویی 94/10/10 درحال ثبت نام 350,000 ثبت نام
حضور در برنامه تلویزیونی غیر محرمانه 95/01/24 درحال ثبت نام ثبت نام
تست برنامه تلویزیونی 94/9/26 درحال ثبت نام ثبت نام
تست دوبله (کارتون) 94/9/13 94/913 پایان یافته ثبت نام
تدوین تلویزیونی درحال ثبت نام 400,000 ثبت نام
تکنیک های روابط عمومی (مدیران سازمان بیمه سلامت ایران) 94/9/3 94/9/4 پایان یافته ثبت نام
روزنامه نگاری سایبر درحال ثبت نام 350,000 ثبت نام
گزارش نویسی درحال ثبت نام 350,000 ثبت نام
روابط عمومی (مقدماتی) درحال ثبت نام 400,000 ثبت نام
عکاسی پایه (دیجیتال) 95/09/15 درحال ثبت نام 400,000 ثبت نام
عکاسی با تلفن همراه درحال ثبت نام 350,000 ثبت نام
خبرنگاری پیشرفته ۹۵/۹/۷ درحال ثبت نام 400,000 ثبت نام
ویرایش عکس 95/05/20 درحال ثبت نام 350,000 ثبت نام
مترجمی خبر انگلیسی درحال ثبت نام 400,000 ثبت نام
لید نویسی درحال ثبت نام 350,000 ثبت نام
عکاسی تبلیغات درحال ثبت نام 400,000 ثبت نام
صفحه آرایی مطبوعاتی 95/05/20 درحال ثبت نام 350,000 ثبت نام
عکاسی پرتره و مدلینگ درحال ثبت نام 400,000 ثبت نام
کارگاه تحصصی اجرا با حضور رضا رشید پور 94/4/18 94/4/18 پایان یافته 100,000 ثبت نام
کارگاه تخصصی عکاسی سینما و تئاتر با حضور بابک برزویه 94/5/22 94/5/22 پایان یافته 100,000 ثبت نام
کارگاه تخصصی چالش و مناظره با حضور مرتضی حیدری 94/4/15 94/4/15 پایان یافته 100,000 ثبت نام
کارگاه تخصصی گویندگی و اجرا با حضور محمدعلی اینانلو 94/4/8 94/4/8 پایان یافته 100,000 ثبت نام