کارگاه تخصصی عکاسی سینما و تئاتر با حضور بابک برزویه