دوره آموزش گویندگی و اجرا تلویزیون 2

سرفصل و محتوی دوره
  • زبان بدن ( رضا کشاورز )
  • برنامه سازی در تلویزیون (سوسن حسنی دخت)
  • سبک شناسی در تلویزیون ( دکتر محمود احمدی افزادی)
  • گزارش خبری (شاهرخ زاده ، اصلان خانی )
مدت ساعت دوره

کلاسها به صورت کارگاهی برگزار می شود

هر جلسه 6 ساعت

یک  روز در هفته

5 جلسه

ترم بندی های این دوره

ثبت نام این دوره / تست به پایان رسیده است.

افزودن دیدگاه جدید

نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

خبرگزاری صداوسیما
رادیو صبا
رادیو صبا
شبکه یک / شبکه سه
رادیو صبا
رادیو نمایشگاه
شبکه مستند
شبکه سه

آخرین تولیدات مدرسه عالی رسانه در شنوتو

-