لیست رسانه های کلاس
کلاس : دوره مهاجرت و سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور / حضوری | کد : 981 | از گروه : دوره مهاجرت | از درس : دوره ویژه مهاجرت | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
سرمایه گذاری در امریکا/pdf مشاهده رسانه نمونه
سرمایه گذاری در امریکا/صوتی مشاهده رسانه نمونه
مهاجرت به کانادا/صوتی مشاهده رسانه نمونه
مهاجرت به کانادا/اکسل مشاهده رسانه نمونه
مهاجرت به انگلیس/صوتی مشاهده رسانه نمونه
مهاجرت به ترکیه مشاهده رسانه نمونه
مهاجرت نروژ مشاهده رسانه نمونه
پیش بینی اقتصاد ایران در سال۹۹ مشاهده رسانه نمونه