لیست رسانه های کلاس
کلاس : اقتصاد ایران،دلار،طلا،مسکن،سیستم بانکی/صوتی/رایگان | کد : 977 | از گروه : آینده کسب و کار در ایران (صوتی) | از درس : اقتصاد ایران،دلار،طلا،مسکن،سیستم بانکی | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
اقتصاد ایران،دلار،طلا،مسکن،سیستم بانکی مشاهده رسانه نمونه