لیست رسانه های کلاس
کلاس : پیش بینی اقتصاد ایران در سال۹۹/صوتی | کد : 98 | از گروه : آینده کسب و کار در ایران (صوتی) | از درس : پیش بینی اقتصاد ایران در سال۹۹ | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
پیش بینی اقتصاد ایران در سال۹۹ مشاهده رسانه نمونه