لیست رسانه های کلاس
کلاس : پیش بینی آینده قیمت نفت بر اقتصاد ایران/صوتی | کد : 977 | از گروه : آینده کسب و کار در ایران (صوتی) | از درس : پیش بینی قیمت نفت و اقتصاد ایران | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
پیش بینی آینده قیمت نفت بر اقتصاد ایران/صوتی مشاهده رسانه نمونه
اقتصاد ایران،دلار،طلا،مسکن،سیستم بانکی مشاهده رسانه نمونه