لیست رسانه های کلاس
کلاس : دوره ویژه مهاجرت/صوتی | کد : 9712 | از گروه : آینده کسب و کار در ایران (صوتی) | از درس : دوره ویژه مهاجرت | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
۵ریسک تهدید کننده برای مهاجرت با انتقال دارایی/صوتی مشاهده رسانه نمونه
تهدیدات و فرصت های مهاجرت به ترکیه و پرتغال/صوتی مشاهده رسانه نمونه
تهدیدات و فرصت های مهاجرت به کانادا و استرالیا/صوتی مشاهده رسانه نمونه
تهدیدات و فرصت های مهاجرت به گرجستان و مجارستان/صوتی مشاهده رسانه نمونه
تهدیدات و فرصت های مهاجرت به امریکا و انگلیس/صوتی مشاهده رسانه نمونه
تهدیدات و فرصت های مهاجرت به اسپانیا و آلمان/صوتی مشاهده رسانه نمونه
اقتصاد ایران،دلار،طلا،مسکن،سیستم بانکی مشاهده رسانه نمونه