لیست رسانه های کلاس
کلاس : دوره ویژه بورس/صوتی | کد : 98 | از گروه : دوره سهام و بازار سرمایه | از درس : دوره ویژه بورس | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
آموزش استراتژی خرید و فروش سهام در بورس1/صوتی مشاهده رسانه نمونه
آموزش استراتژی خرید و فروش سهام در بورس2/صوتی مشاهده رسانه نمونه
در بورس چگونه ارزش سهام خود در مقابل بیست زیان احتمالی جلوگیری کنیم/صوتی مشاهده رسانه نمونه
در بورس چگونه سود کنیم و چگونه از زیان جلوگیری کنیم/صوتی مشاهده رسانه نمونه