لیست رسانه های کلاس
کلاس : پیش بینی آینده اقتصاد ایران و جهان/صوتی | کد : 98 | از گروه : آینده کسب و کار در ایران (صوتی) | از درس : پیش بینی آینده اقتصاد ایران و جهان | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
پیش بینی اینده اقتصاد ایران و جهان/صوتی مشاهده رسانه نمونه