اخبار و اطلاعیه دوره ها
شروع بیستمین دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»۷ اردیبهشت ۹۶
شروع سیزدهمین دوره تخصصی دوبله (استاد جلیلوند) ۲۱اردیبهشت ۹۶
شروع نوزدهمین دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»۲۲ اردیبهشت ۹۶
سرفصل های دوره تخصصی تلویزیون (پنج شنبه ها)
سرفصل های دوره تخصصی رادیو (پنج شنبه ها)
شروع هجدهمین دوره خبرنگاری مقدماتی۹خرداد ۹۶
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره۲۱)۱۱خرداد ۹۶
شروع بیستمین دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»۷ اردیبهشت ۹۶
شروع دوره هفدهمین خبرنگاری مقدماتی ۲۱ فرودین ۹۶
شروع هجدهمین دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»۲۵ فرودین ۹۶

اولین قبلی1 | 2 | 3بعدی آخرین