> <
توضیحات
تدوین تلویزیونی
اهداف کلی دوره:
آشنایی با مراحل تدوین یک برنامه تلویزیونی
سرفصل و محتوی دوره :
تعریف فیلم و صدا - ضرورت تدوین - تاریخچه - انواع فیلم- انواع تدوین - کاربرد صدا در تدوین - انواع تدوین - سبک های مونتاژی - باید ها و نباید ها - اموزش نرم افزارedius
پیش نیازهای دوره :
همراه داشتن لب تاب الزامی است
مکان و محل برگزاری دوره:
تهران - دانشکده خبر
مدت ساعت دوره:
چهار جلسه - سه ساعته جمعه از ساعت 10 تا 13
وضعیت دوره :
درحال ثبت نام
مدرس دوره :

تدوین تلویزیونی

400,000 تومان

400,000 تومان
پربازدیدترین ها