> <
توضیحات
تکنیک های روابط عمومی (مدیران سازمان بیمه سلامت ایران)
اهداف کلی دوره:
ارتقا تکنیک های مدیران روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران
سرفصل و محتوی دوره :

دکتر ضیایی پرور/ روابط عمومی الکترونیک

دکتر زارعیان / تکنیک های روابط عمومی

خانم مهناز اعتدالی /  خبر نویسی

دکتر حمید شکری  / تکنیک های روابط عمومی

دکتر سلطانی فر /  تولید محتوا در فضای مجازی

مکان و محل برگزاری دوره:
تهران - بیمه اتیه سازان حافظ
تاریخ شروع دوره :
94/9/3
تاریخ پایان دوره :
94/9/4
مدت ساعت دوره:
16 ساعت
وضعیت دوره :
پایان یافته
مدرس دوره :

تکنیک های روابط عمومی (مدیران سازمان بیمه سلامت ایران)

پربازدیدترین ها