> <
توضیحات
خبرنگاری مقدماتی
در پایان دوره شرکت کنندگان قادر خواهند بود ... :
آشنایی با اصول خبر نویسی ، تیتر نویسی ، سبک های خبری
سرفصل و محتوی دوره :
آشنایی با خبر: خبر چیست . تعریف از خبر (لغوی و اصطلاحی)تفاوت خبر و رویداد / فرایند تبدیل رویداد به خبر / عوامل گزینش در خبر ( درون سازمانی و برون سازمانی ) ۲ارزش های خبری: انواع ارزشها و کاربرد آنها در خبر / تفاوت دیدگاه ها در ارزش های خبری عناصر خبری: کار برد عناصر خبری / شناخت عناصر در جامعه / ارتباط عناصر با ارزشهای خبری سبک های خبر نویسی: انواع سبک ها/ سبک های رایج / هرم وارونه / تاریخی / تاریخی همراه با لید / سبک های دیگر /مزایا و معایب هریک لید و انواع آن: نقش لید در برخی سبک های خبری / انواع لید از نظر عناصر خبر / انواع لید های موضوعی و کاربرد آنها تیترنویسی : تعریف تیتر / انواع تیتر / روشهای تیتر زنی در دنیای امروز روزنامه نگاری / اجزا تیتر و نقش ان در خبر روشهای درست نویسی : درست نویسی در خبر فعل / صفت / قید /واژه های خارجی /عدد نویسی در خبر
پیش نیازهای دوره :
ندارد
مکان و محل برگزاری دوره:
تهران - خیبان انقلاب بعد از چهارراه وصال جنب سینما سپیده پلاک 985 طبقه اول
تاریخ شروع دوره :
96/02/25
مدت ساعت دوره:
5 جلسه ، 3 ساعته دوشنبه ها ساعت 17:30 تا 20
وضعیت دوره :
درحال ثبت نام
مدرس دوره :

خبرنگاری مقدماتی

300,000 تومان

300,000 تومان
پربازدیدترین ها