> <
توضیحات
لید نویسی
اهداف کلی دوره:
اشنایی با سبک های لید نویسی
در پایان دوره شرکت کنندگان قادر خواهند بود ... :
آشنایی با سبک های مختلف لید نویسی برای خبر ، گزارش های حوزه های مختلف خبری ( اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ...)
سرفصل و محتوی دوره :
مبانی و اصول نگارش لید وضعیت لیدنگاری در مطبوعات، مصادیق و نمونه از مطبوعات وخبرگزاری‌ها / خطاهای رایج در لیدنویسی مطبوعات/ جایگاه و کاربرد لیدنویسی/ تفاوت لیدنویسی با اشاره نویسی و مقدمه نویسی/ زبان و نثر نویسی در لید نویسی کاربرد نگارش خبر ‌ کاربرد در سخت خبر/ انواع لید سنتی انواع لیدهای مدرن و نوین (تعریف، کاربرد، مصداق) لید تعقیبی ،لیدآماری، لیداستنباطی, لید استقرایی ،لید قیاسی، لید پرسشی، لیدتاخیری، لید تاکیدی، لید تحلیلی، لید تشبیهی ،لید ضرب‌المثلی، لید توصیفی، لید جمع‌بندی، لید چند بخشی، لید چهار عنصری، لید حاشیه محور، لید حکایتی، لید توصیه‌ای، لید دوزمانه، لید عمقی، لید سریالی ،لید شرطی، لید غیر متعارف، لید فکاهی، لید گلوله‌ای، لید گفت‌وگو با مخاطب، لید مبتنی بر من، لید فشرده ، لید مقایسه‌ای ، لید فهرستی؛
پیش نیازهای دوره :
خبرنگاری مقدماتی
مکان و محل برگزاری دوره:
تهران - دانشکده خبر
مدت ساعت دوره:
4 جلسه، 3 ساعته
وضعیت دوره :
درحال ثبت نام
مدرس دوره :

لید نویسی

350,000 تومان

350,000 تومان
پربازدیدترین ها