> <
توضیحات
مترجمی خبر انگلیسی
اهداف کلی دوره:
دوره تخصصی ترجمه شفاهی و همزمان زبان انگلیسی، با هدف آموزش مهارت های ترجمه شفاهی انگلیسی به فارسی و بالعکس در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برگزار می شود. با توجه به اینکه اشتغال یکی از نیازهای اساسی جامعه و به ویژه مترجمان و دانشجویان دانشگاه هاست، شرکت کنندگان در این دوره با کسب مهارت های لازم می توانند در زمینه ترجمه شفاهی و همزمان فعالیت نمایند.
در پایان دوره شرکت کنندگان قادر خواهند بود ... :
آموزش مهارت های ترجمه شفاهی انگلیسی به فارسی و بالعکس
سرفصل و محتوی دوره :
۱ Translation Methodology Major Principles and Strategies of Translation
۲ Translation Technique 1  Techniques for Written Translation
 ۳ Translation Technique 2 Techniques  for Oral Translation
 ۴ Workshop 1 Golden Tips for Oral Translation
۵ Workshop 2 Practicing Oral Translation in Semi-real Situations
پیش نیازهای دوره :
زبان انگلیسی IELTS بالاتر از ۶٫۵ و یاiBT TOEFLبالاتر از ۹۵
مکان و محل برگزاری دوره:
تهران - دانشکده خبر
مدت ساعت دوره:
5 جلسه 3 ساعته
وضعیت دوره :
درحال ثبت نام
مدرس دوره :

مترجمی خبر انگلیسی

400,000 تومان

400,000 تومان
پربازدیدترین ها