توضیحات
نویسندگی خلاق
اهداف کلی دوره:
هدف از برگزاری "کارگاه نویسندگی خلاق" افزایش مهارت های خلاقانه نویسندگان نوقلم است که قصد دارند داستان نویسی را بصورت جدی و حرفه ای آغاز کنند. در این دوره هنرجویان به نحوه بیان عناصر (زاویه دید/ شخصیت/ ژیرنگ/ کشمکش و ...) با اندیشه درستٰٰٰ، استخوانبندی اجزای مطلب در سوژه و موضوع آشنا می شوند و آنگاه نوبت به زیبایی های بیانی می رسد.
پیش نیازهای دوره :
1. شناخت تاریخ ادبیات فارسی 2. آشنایی با آثار نویسندگان بزرگ ایرانی 3. آشنایی با نحوه استفاده از آرایه های ادبی 4. هنرجویان باید داستان هایی نوشته باشند (خواه داستان هایی که پیشتر منتشر کرده اند و خواه داستان هایی که تاکنون منتشر نکرده اند)
مکان و محل برگزاری دوره:
تهران خیابان انقلاب بعد از چهارراه وصال جنب سینما سپیده پلاک 986
تاریخ شروع دوره :
95/09/14
مدت ساعت دوره:
5 جلسه دو ساعته یک شنبه ها ساعت 17 تا 20 استاد علی رجایی
مدرس دوره :

نویسندگی خلاق

400,000 تومان

400,000 تومان
پربازدیدترین ها