> <
توضیحات
کارآفرینی در روزنامه نگاری
سرفصل و محتوی دوره :
1- چگونه وارد بازار کار در زمینه روزنامه نگاری شویم ؟ 2- پیش نیازها برای ورود به بازار مار در زمینه روزنامه نگاری 3- چگونه در فعالیت های روزنامه نگاری پیشرفت کنیم ؟ 4- چگونه مهارت های روزنامه نگاری خود را ارتقا دهیم ؟
مکان و محل برگزاری دوره:
تهران - دانشکده خبر
تاریخ شروع دوره :
95/5/2
مدت ساعت دوره:
چهار جلسه 3 ساعته روزهای شنبه 17 تا 20
مدرس دوره :

کارآفرینی در روزنامه نگاری

250,000 تومان

250,000 تومان
پربازدیدترین ها