> <
توضیحات
کارگاه آشنایی با اقتصاد جهان و اصول و فنون مذاکرات اقتصادی در فضای بین الملل
اهداف کلی دوره:

دکتر محمد حسین ادیب

آشنایی با اقتصاد جهان و بررسی چشم انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶

دکتر مسعود حیدری

چگونه در فضای بین المللی مذاکره کنیم؟ راهبردها و چالش ها

در پایان دوره شرکت کنندگان قادر خواهند بود ... :

به شرکت کنندگان در این گارگاه گواهینامه از دانشکده خبر اعطا می شود

این کارگاه با همکاری همشهری اقتصاد و دانشکده خبر برگزار می شود

مکان و محل برگزاری دوره:
تهران – روزنامه همشهری
تاریخ شروع دوره :
94/8/7
تاریخ پایان دوره :
94/8/7
مدت ساعت دوره:
چهار ساعت
وضعیت دوره :
درحال ثبت نام

کارگاه آشنایی با اقتصاد جهان و اصول و فنون مذاکرات اقتصادی در فضای بین الملل

400,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

پربازدیدترین ها