> <
توضیحات
کارگاه اجرای صحنه و استیج
اهداف کلی دوره:
آشنایی با تکنیک های اجرا صحنه و استیج استاد : بهروز تشکر
در پایان دوره شرکت کنندگان قادر خواهند بود ... :
شرکت برای عموم آزاد است
مکان و محل برگزاری دوره:
تهران - مدرسه عالی رسانه  
تاریخ شروع دوره :
95/07/08
مدت ساعت دوره:
کارگاه به مدت 5 ساعته روز پنج شنبه 8 مهرماه از ساعت 9 تا 13
مدرس دوره :

کارگاه اجرای صحنه و استیج

70,000 تومان

70,000 تومان
پربازدیدترین ها