> <
توضیحات
گزارش نویسی
اهداف کلی دوره:
تهیه گزارش برای رسانه ها
سرفصل و محتوی دوره :
انواع گزارش : تعریف گزارش ، تفاوت گزارش و خبر ، انواع گزارش خبری ، گزارش تحقیقی، گزارش از محل ، گزارش از شخص، گزارش علمی و تحقیقی /نگارش گزارش : تهیه گزارش برای مطبوعات و رسانه ها ، تکنیک های گزارش نویسی، مراحل عملی تهیه گزارش (مقدمه، متن، نیتیجه گیری) سبک های گزارش/ ویژگی های گزارش : نگارش بر حسب مخاطب، نگارش تبلیغی، نگارش غیر تبلیغی
پیش نیازهای دوره :
خبرنگاری مقدماتی
مکان و محل برگزاری دوره:
تهران - دانشکده خبر
مدت ساعت دوره:
5 جلسه - سه ساعته
وضعیت دوره :
درحال ثبت نام
مدرس دوره :

گزارش نویسی

350,000 تومان

350,000 تومان
پربازدیدترین ها