تست حضوری گویندگی و اجرا تخصصی رادیو

اهداف دوره

دوره تخصصی رادیو  به مدت 162 ساعت در 6 ماه و شش دوره برگزار می شود گواهینامه پایان دوره پس از ازمون نهایی اعطا خواهد شد هزینه این دوره 3 میلیون تومان می باشد 

 

مقدماتی 1

پنج هفته ، 30 ساعت 

 • فن بیان 1
 • زبان بدن 1
 • سبک های اجرا
 • مبانی گویندگی

 


 

مقدماتی 2

چهار هفته ،24 ساعت 

 • فن بیان2
 • تولید1 
 • آشنایی با میکروفن

 


 

گویندگی و اجرا در رادیو

چهار هفته،24 ساعت

گویندگی

تولید 2

اشنایی با موسیقی

 


 

گزارشگری در رادیو

چهار هفته ،  24 ساعت 

 • نویسندگی و دکوپاژ 
 • ژونالیسم رادیویی مصاحبه و بداهه 

 


 

اجرا در رادیو

چهار هفته ،24 ساعت 

 • مدیریت میزگرد
 • سبک های اجرا 
 • بداهه و تمرکز لحظه ای 

 


 

برنامه سازی رادیویی

چهار هفته ،24 ساعت 

 • تولید مستند رادیویی
 • تولید گزارش زنده رادیویی 
 • تولید میزگرد تخصصی
 • برنامه سازی تک نفره 
سرفصل و محتوی دوره

تست و تعیین سطح شامل :

1- مصاحبه حضوری ( اطلاعات عمومی و اطلاعات کلی از رسانه )

2- تست صدا در استودیو

3- تست اجرا مقابل دوربین

4- تست بداهه

5- تست استیج

مکان و محل برگزاری دوره

تهران – خیابان انقلاب بعد از چهارراه وصال جنب سینما سپیده پلاک 985 طبقه اول

در صورت عدم حضور در زمان برگزاری تست و یا انصراف از شرکت در تست گویندگی مبلغ پرداخت شده عودت داده نمی شود.

ترم بندی های این دوره:
تست گویندگی و اجرا در رادیو تخصصی - حضوری - (دوره23) تیرماه 1396 - پنج شنبه ها
300,000 ریال

دوره تخصصی رادیو  به مدت 162 ساعت در 6 ماه و  شش دوره برگزار می شود گواهینامه پایان دوره پس از ازمون نهایی اعطا خواهد شد هزینه این دوره 3 میلیون تومان می باشد 

مقدماتی 1

پنج هفته ، روزهای جمعه ، 30 ساعت ، 10 تا 17

فن بیان 1(ارش ابسالان ) زبان بدن 1(رضا کشاورز) سبک های اجرا (دکتر محمود احمدی افزادی) مبانی گویندگی ( محمدرضا قلمبر)

مقدماتی 2

چهار هفته ،روزهای جمعه ،24 ساعت ، 10 تا 17

فن بیان2 (ارش ابسالان) تولید1 ( سیروس رجبی) آشنایی با میکروفن ( ایوب اقاخانی)

گویندگی و اجرا در رادیو

چهار هفته، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

گویندگی (سعید توکلی) تولید 2 ( سیروس رجبی) اشنایی با موسیقی (سعید ذهنی)

گزارشگری در رادیو

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

نویسندگی و دکوپاژ (رضا ساکی) ژونالیسم رادیویی مصاحبه و بداهه (پیمان طالبی)

اجرا در رادیو

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

مدیریت میزگرد ( دکتر محمود احمدی افزادی) سبک های اجرا ( سعید توکلی) بداهه و تمرکز لحظه ای ( محمد رضا قلمبر)

برنامه سازی رادیویی

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

تولید مستند رادیویی ( محسن شاهمرادی) تولید گزارش زنده رادیویی (بهروز تشکر) تولید میزگرد تخصصی (مرتضی حیدری) برنامه سازی تک نفره (سیروس رجبی )

 

تست حضوری دوره گویندگی و اجرا در رادیو پنج شنبه 7 تیرماه 

زمانبدی حضور در تست و تعیین سطح روز چهارشنبه 6 تیرماه ساعت 17 در سایت اعلام می شود 

شروع دوره 15 تیرماه 

تست گویندگی و اجرا در رادیو تخصصی - حضوری -(دوره26)- مرداد ماه 1396 - پنج شنبه ها
300,000 ریال

دوره تخصصی رادیو  به مدت 162 ساعت در 6 ماه و  شش دوره برگزار می شود گواهینامه پایان دوره پس از ازمون نهایی اعطا خواهد شد هزینه این دوره 3 میلیون تومان می باشد 

مقدماتی 1

پنج هفته ، روزهای جمعه ، 30 ساعت ، 10 تا 17

فن بیان 1(علی شجره ) زبان بدن 1(رضا کشاورز) سبک های اجرا (دکتر محمود احمدی افزادی) مبانی گویندگی ( محمدرضا قلمبر- پیمان طالبی )

مقدماتی 2

چهار هفته ،روزهای جمعه ،24 ساعت ، 10 تا 17

فن بیان2 (علی شجره) تولید1 ( سیروس رجبی) آشنایی با میکروفن ( ایوب اقاخانی)

گویندگی و اجرا در رادیو

چهار هفته، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

گویندگی (سعید توکلی) تولید 2 ( سیروس رجبی) اشنایی با موسیقی (سعید ذهنی)

گزارشگری در رادیو

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

نویسندگی و دکوپاژ (رضا ساکی) ژونالیسم رادیویی مصاحبه و بداهه (پیمان طالبی)

اجرا در رادیو

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

مدیریت میزگرد ( دکتر محمود احمدی افزادی) سبک های اجرا ( سعید توکلی) بداهه و تمرکز لحظه ای ( محمد رضا قلمبر)

برنامه سازی رادیویی

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

تولید مستند رادیویی ( محسن شاهمرادی) تولید گزارش زنده رادیویی (بهروز تشکر) تولید میزگرد تخصصی (مرتضی حیدری) برنامه سازی تک نفره (سیروس رجبی )

 

تست حضوری دوره گویندگی و اجرا در رادیو پنج شنبه 19 مردادماه

زمانبدی حضور در تست و تعیین سطح روز چهارشنبه 18 مرداد ساعت 17 در سایت اعلام می شود 

شروع دوره 26 مرداد ماه 

تست گویندگی و اجرا در رادیو تخصصی - حضوری -(دوره25)- مرداد ماه 1396 -جمعه ها
300,000 ریال

دوره تخصصی رادیو  به مدت 162 ساعت در 6 ماه و  شش دوره برگزار می شود گواهینامه پایان دوره پس از ازمون نهایی اعطا خواهد شد هزینه این دوره 3 میلیون تومان می باشد 

مقدماتی 1

پنج هفته ، روزهای جمعه ، 30 ساعت ، 10 تا 17

فن بیان 1(ارش ابسالان) زبان بدن 1(رضا کشاورز) سبک های اجرا (دکتر محمود احمدی افزادی) مبانی گویندگی ( محمدرضا قلمبر- پیمان طالبی )

مقدماتی 2

چهار هفته ،روزهای جمعه ،24 ساعت ، 10 تا 17

فن بیان2 (ارش ابسالان ) تولید1 ( سیروس رجبی) آشنایی با میکروفن ( ایوب اقاخانی)

گویندگی و اجرا در رادیو

چهار هفته، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

گویندگی (سعید توکلی) تولید 2 ( سیروس رجبی) اشنایی با موسیقی (سعید ذهنی)

گزارشگری در رادیو

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

نویسندگی و دکوپاژ (رضا ساکی) ژونالیسم رادیویی مصاحبه و بداهه (پیمان طالبی)

اجرا در رادیو

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

مدیریت میزگرد ( دکتر محمود احمدی افزادی) سبک های اجرا ( سعید توکلی) بداهه و تمرکز لحظه ای ( محمد رضا قلمبر)

برنامه سازی رادیویی

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

تولید مستند رادیویی ( محسن شاهمرادی) تولید گزارش زنده رادیویی (بهروز تشکر) تولید میزگرد تخصصی (مرتضی حیدری) برنامه سازی تک نفره (سیروس رجبی )

 

تست حضوری دوره گویندگی و اجرا در رادیو 13 مرداد ماه

زمانبدی حضور در تست و تعیین سطح روزپنج شنبه 12 مرداد ساعت 17 در سایت اعلام می شود 

شروع دوره 20مرداد ماه 

تست گویندگی و اجرا در رادیو تخصصی - حضوری -(دوره24)-تیرماه 1396 -جمعه ها
300,000 ریال

دوره تخصصی رادیو  به مدت 162 ساعت در 6 ماه و  شش دوره برگزار می شود گواهینامه پایان دوره پس از ازمون نهایی اعطا خواهد شد هزینه این دوره 3 میلیون تومان می باشد 

مقدماتی 1

پنج هفته ، روزهای جمعه ، 30 ساعت ، 10 تا 17

فن بیان 1(ارش ابسالان) زبان بدن 1(رضا کشاورز) سبک های اجرا (دکتر محمود احمدی افزادی) مبانی گویندگی ( محمدرضا قلمبر- پیمان طالبی )

مقدماتی 2

چهار هفته ،روزهای جمعه ،24 ساعت ، 10 تا 17

فن بیان2 (ارش ابسالان ) تولید1 ( سیروس رجبی) آشنایی با میکروفن ( ایوب اقاخانی)

گویندگی و اجرا در رادیو

چهار هفته، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

گویندگی (سعید توکلی) تولید 2 ( سیروس رجبی) اشنایی با موسیقی (سعید ذهنی)

گزارشگری در رادیو

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

نویسندگی و دکوپاژ (رضا ساکی) ژونالیسم رادیویی مصاحبه و بداهه (پیمان طالبی)

اجرا در رادیو

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

مدیریت میزگرد ( دکتر محمود احمدی افزادی) سبک های اجرا ( سعید توکلی) بداهه و تمرکز لحظه ای ( محمد رضا قلمبر)

برنامه سازی رادیویی

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

تولید مستند رادیویی ( محسن شاهمرادی) تولید گزارش زنده رادیویی (بهروز تشکر) تولید میزگرد تخصصی (مرتضی حیدری) برنامه سازی تک نفره (سیروس رجبی )

 

تست حضوری دوره گویندگی و اجرا در رادیو 16 تیرماه

زمانبدی حضور در تست و تعیین سطح روزپنج شنبه 17 تیرماه ساعت 17 در سایت اعلام می شود 

شروع دوره 23 تیرماه

افزودن دیدگاه جدید