تست حضوری گویندگی و اجرا تخصصی رادیو

شهریور ماه : دوره 28 - جمعه ها / دوره 29 - پنج شنبه ها

مهرماه : دوره 30 - پنج شنبه ها / دوره 31 - جمعه ها 

اهداف دوره

دوره تخصصی رادیو  به مدت 162 ساعت در 6 ماه و شش دوره برگزار می شود گواهینامه پایان دوره پس از ازمون نهایی اعطا خواهد شد هزینه این دوره 3 میلیون تومان می باشد 

 

مقدماتی 1

پنج هفته ، 30 ساعت 

 • فن بیان 1
 • زبان بدن 1
 • سبک های اجرا
 • مبانی گویندگی

 


 

مقدماتی 2

چهار هفته ،24 ساعت 

 • فن بیان2
 • تولید1 
 • آشنایی با میکروفن

 


 

گویندگی و اجرا در رادیو

چهار هفته،24 ساعت

گویندگی

تولید 2

اشنایی با موسیقی

 


 

گزارشگری در رادیو

چهار هفته ،  24 ساعت 

 • نویسندگی و دکوپاژ 
 • ژونالیسم رادیویی مصاحبه و بداهه 

 


 

اجرا در رادیو

چهار هفته ،24 ساعت 

 • مدیریت میزگرد
 • سبک های اجرا 
 • بداهه و تمرکز لحظه ای 

 


 

برنامه سازی رادیویی

چهار هفته ،24 ساعت 

 • تولید مستند رادیویی
 • تولید گزارش زنده رادیویی 
 • تولید میزگرد تخصصی
 • برنامه سازی تک نفره 

 

در صورت عدم حضور در زمان برگزاری تست و یا انصراف از شرکت در تست گویندگی مبلغ پرداخت شده عودت داده نمی شود

سرفصل و محتوی دوره

تست و تعیین سطح شامل :

1- مصاحبه حضوری ( اطلاعات عمومی و اطلاعات کلی از رسانه )

2- تست صدا در استودیو

3- تست اجرا مقابل دوربین

4- تست بداهه

5- تست استیج

مکان و محل برگزاری دوره

تهران – خیابان انقلاب بعد از چهارراه وصال جنب سینما سپیده پلاک 985 طبقه اول

در صورت عدم حضور در زمان برگزاری تست و یا انصراف از شرکت در تست گویندگی مبلغ پرداخت شده عودت داده نمی شود.

مدت ساعت دوره

مدت تست 30 دقیقه 

کلمات کلیدی:

ترم بندی های این دوره

تست گویندگی و اجرا در رادیو تخصصی - حضوری - (دوره29)شهریور 1396 - پنج شنبه ها
300,000 ریال

دوره تخصصی رادیو  به مدت 162 ساعت در 6 ماه و  شش دوره برگزار می شود گواهینامه پایان دوره پس از ازمون نهایی اعطا خواهد شد هزینه این دوره 3 میلیون تومان می باشد 

مقدماتی 1

پنج هفته ، روزهای جمعه ، 30 ساعت ، 10 تا 17

فن بیان 1(ارش ابسالان ) زبان بدن 1(رضا کشاورز) سبک های اجرا (دکتر محمود احمدی افزادی) مبانی گویندگی ( محمدرضا قلمبر)

مقدماتی 2

چهار هفته ،روزهای جمعه ،24 ساعت ، 10 تا 17

فن بیان2 (ارش ابسالان) تولید1 ( سیروس رجبی) آشنایی با میکروفن ( ایوب اقاخانی)

گویندگی و اجرا در رادیو

چهار هفته، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

گویندگی (سعید توکلی) تولید 2 ( سیروس رجبی) اشنایی با موسیقی (سعید ذهنی)

گزارشگری در رادیو

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

نویسندگی و دکوپاژ (رضا ساکی) ژونالیسم رادیویی مصاحبه و بداهه (پیمان طالبی)

اجرا در رادیو

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

مدیریت میزگرد ( دکتر محمود احمدی افزادی) سبک های اجرا ( سعید توکلی) بداهه و تمرکز لحظه ای ( محمد رضا قلمبر)

برنامه سازی رادیویی

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

تولید مستند رادیویی ( محسن شاهمرادی) تولید گزارش زنده رادیویی (بهروز تشکر) تولید میزگرد تخصصی (مرتضی حیدری) برنامه سازی تک نفره (سیروس رجبی )

 

تست حضوری دوره گویندگی و اجرا در رادیو پنج شنبه 9شهریورماه 

زمانبدی حضور در تست و تعیین سطح روز چهارشنبه 8 شهریورماه ساعت 17 در سایت اعلام می شود 

شروع دوره 23 شهریور 

تست گویندگی و اجرا در رادیو تخصصی - حضوری -(دوره28)-شهریور1396 -جمعه ها
300,000 ریال

دوره تخصصی رادیو  به مدت 162 ساعت در 6 ماه و  شش دوره برگزار می شود گواهینامه پایان دوره پس از ازمون نهایی اعطا خواهد شد هزینه این دوره 3 میلیون تومان می باشد 

مقدماتی 1

پنج هفته ، روزهای جمعه ، 30 ساعت ، 10 تا 17

فن بیان 1(ارش ابسالان) زبان بدن 1(رضا کشاورز) سبک های اجرا (دکتر محمود احمدی افزادی) مبانی گویندگی ( محمدرضا قلمبر- پیمان طالبی )

مقدماتی 2

چهار هفته ،روزهای جمعه ،24 ساعت ، 10 تا 17

فن بیان2 (ارش ابسالان ) تولید1 ( سیروس رجبی) آشنایی با میکروفن ( ایوب اقاخانی)

گویندگی و اجرا در رادیو

چهار هفته، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

گویندگی (سعید توکلی) تولید 2 ( سیروس رجبی) اشنایی با موسیقی (سعید ذهنی)

گزارشگری در رادیو

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

نویسندگی و دکوپاژ (رضا ساکی) ژونالیسم رادیویی مصاحبه و بداهه (پیمان طالبی)

اجرا در رادیو

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

مدیریت میزگرد ( دکتر محمود احمدی افزادی) سبک های اجرا ( سعید توکلی) بداهه و تمرکز لحظه ای ( محمد رضا قلمبر)

برنامه سازی رادیویی

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

تولید مستند رادیویی ( محسن شاهمرادی) تولید گزارش زنده رادیویی (بهروز تشکر) تولید میزگرد تخصصی (مرتضی حیدری) برنامه سازی تک نفره (سیروس رجبی )

 

تست حضوری دوره گویندگی و اجرا در رادیو 10 شهریور

زمانبدی حضور در تست و تعیین سطح روزپنج شنبه 9 شهریور ساعت 17 در سایت اعلام می شود 

شروع دوره 24 شهریور

تست گویندگی و اجرا در رادیو تخصصی - حضوری - (دوره30) مهر1396 - پنج شنبه ها
300,000 ریال

دوره تخصصی رادیو  به مدت 162 ساعت در 6 ماه و  شش دوره برگزار می شود گواهینامه پایان دوره پس از ازمون نهایی اعطا خواهد شد هزینه این دوره 3 میلیون تومان می باشد 

مقدماتی 1

پنج هفته ، روزهای جمعه ، 30 ساعت ، 10 تا 17

فن بیان 1(ارش ابسالان ) زبان بدن 1(رضا کشاورز) سبک های اجرا (دکتر محمود احمدی افزادی) مبانی گویندگی ( محمدرضا قلمبر)

مقدماتی 2

چهار هفته ،روزهای جمعه ،24 ساعت ، 10 تا 17

فن بیان2 (ارش ابسالان) تولید1 ( سیروس رجبی) آشنایی با میکروفن ( ایوب اقاخانی)

گویندگی و اجرا در رادیو

چهار هفته، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

گویندگی (سعید توکلی) تولید 2 ( سیروس رجبی) اشنایی با موسیقی (سعید ذهنی)

گزارشگری در رادیو

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

نویسندگی و دکوپاژ (رضا ساکی) ژونالیسم رادیویی مصاحبه و بداهه (پیمان طالبی)

اجرا در رادیو

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

مدیریت میزگرد ( دکتر محمود احمدی افزادی) سبک های اجرا ( سعید توکلی) بداهه و تمرکز لحظه ای ( محمد رضا قلمبر)

برنامه سازی رادیویی

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

تولید مستند رادیویی ( محسن شاهمرادی) تولید گزارش زنده رادیویی (بهروز تشکر) تولید میزگرد تخصصی (مرتضی حیدری) برنامه سازی تک نفره (سیروس رجبی )

 

تست حضوری دوره گویندگی و اجرا در رادیو پنج شنبه 19 مهر ماه 

زمانبدی حضور در تست و تعیین سطح روز چهارشنبه 19مهرساعت 17 در سایت اعلام می شود 

شروع دوره 27 مهرماه

تست گویندگی و اجرا در رادیو تخصصی - حضوری -(دوره31)-مهر1396 -جمعه ها
300,000 ریال

دوره تخصصی رادیو  به مدت 162 ساعت در 6 ماه و  شش دوره برگزار می شود گواهینامه پایان دوره پس از ازمون نهایی اعطا خواهد شد هزینه این دوره 3 میلیون تومان می باشد 

مقدماتی 1

پنج هفته ، روزهای جمعه ، 30 ساعت ، 10 تا 17

فن بیان 1(ارش ابسالان) زبان بدن 1(رضا کشاورز) سبک های اجرا (دکتر محمود احمدی افزادی) مبانی گویندگی ( محمدرضا قلمبر- پیمان طالبی )

مقدماتی 2

چهار هفته ،روزهای جمعه ،24 ساعت ، 10 تا 17

فن بیان2 (ارش ابسالان ) تولید1 ( سیروس رجبی) آشنایی با میکروفن ( ایوب اقاخانی)

گویندگی و اجرا در رادیو

چهار هفته، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

گویندگی (سعید توکلی) تولید 2 ( سیروس رجبی) اشنایی با موسیقی (سعید ذهنی)

گزارشگری در رادیو

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

نویسندگی و دکوپاژ (رضا ساکی) ژونالیسم رادیویی مصاحبه و بداهه (پیمان طالبی)

اجرا در رادیو

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

مدیریت میزگرد ( دکتر محمود احمدی افزادی) سبک های اجرا ( سعید توکلی) بداهه و تمرکز لحظه ای ( محمد رضا قلمبر)

برنامه سازی رادیویی

چهار هفته ، روزهای جمعه ، 24 ساعت ، 10 تا 17

تولید مستند رادیویی ( محسن شاهمرادی) تولید گزارش زنده رادیویی (بهروز تشکر) تولید میزگرد تخصصی (مرتضی حیدری) برنامه سازی تک نفره (سیروس رجبی )

 

تست حضوری دوره گویندگی و اجرا در رادیو 21 مهر

زمانبدی حضور در تست و تعیین سطح روزپنج شنبه 20مهر ساعت 17 در سایت اعلام می شود 

شروع دوره 28 مهر

دیدگاه‌ها

ضمن سلام و خسته نباشید. سوالم این بود که آیا تا امروز 17 تیر ماه تاریخی برای انجام تست گویندگی تخصصی رادیو دوره 23 تیر ماه 96 تعیین نشده است؟ من هر چه در صفحات مرتبط با این موضوع جستجو می کنم تاریخ برگزاری تست را پیدا نمی کنم. لطفا راهنمایی فرمایید. با تشکر و احترام
با سلام احتراما" به عرض می رسانم اینجانب هفته گذشته مبلغ سیصد هزار ریال بابت شرکت در تست حضوری جهت شرکت در کلاسهای دوره 23 که روزهای پنج شنبه برگزار می شود پرداخت نمودم و از طریق ایمیل های ارسالی از طرف شما اطمینان داشتم که به درستی این کار انجام شده است ولی ظاهرا" اشتباهی در این مورد صورت گرفته چون هر چه منتظر پیام از طرف دانشکده ماندم هیچی دریافت نکردم با مرور مجدد در نحوه ثبت نام متوجه شدم که آدرسی که در تلگرام داده بودید جهت ثبت نام پذیرفته شدگان در تست حضوری و برای شرکت در کلاس دوره 23 بوده نه برای تست صدا لذا از طریق ایمیل این موضوع را با شما در میان گذاشتم باز هم جوابی حاصل نشد لطفا" بفرمایید چه کاری باید انجام دهم

افزودن دیدگاه جدید

نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

خبرگزاری صداوسیما
رادیو صبا
رادیو صبا
شبکه یک / شبکه سه
رادیو صبا
رادیو نمایشگاه
شبکه مستند
شبکه سه

آخرین تولیدات مدرسه عالی رسانه در شنوتو

-