تست حضوری گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون

شهریورماه : دوره 28 - جمعه ها / دوره 29 - پنج شنبه ها

مهرماه : دوره 30 - پنج شنبه ها / دوره 31 - جمعه ها 

اهداف دوره

تست و تعیین سطح شامل:

1- مصاحبه حضوری ( اطلاعات عمومی و اطلاعات کلی از رسانه )

2- تست صدا در استودیو

3- تست اجرا مقابل دوربین

4- تست بداهه

5- تست استیج

سرفصل و محتوی دوره

دوره تخصصی تلویزیون به مدت 162 ساعت در 6 ماه و شش دوره برگزار می شود.

گواهینامه پایان دوره پس از ازمون نهایی اعطا خواهد شد هزینه دوره 3 میلیون تومان می باشد.

 

مقدماتی گویندگی و اجرادر تلویزیون - پنج هفته، 30 ساعت

 • فن بیان 1
 • زبان بدن 1
 • سبک های اجرا
 • مبانی گویندگی

 

مقدماتی گویندگی و اجرا در تلویزیون 2 - چهارهفته، 24 ساعت

 • فن بیان2
 •  زبان بدن 2
 •  اجرا مقدماتی 

 

اجرا و گویندگی در تلویزیون - چهار هفته ، 24 ساعت

 • نویسندگی برای تلویزیون
 • سبک های اجرا
 •  گویندگی خبر 

 

برنامه سازی تلویزیونی - شش هفته، 36 ساعت

 • تدوین

 

تصویربرداری - چهار هفته، 24 ساعت

 • استند اپ
 •  نویسندگی خلاق و سوژه یابی
 •  ژورنالیسم تحقیقی
 •  سبک سازی شخصی

 

کارگاه برنامه سازی تلویزیونی - 4 هفته، 24 ساعت

 • تولید مستند تلویزیونی
 • تولید گزارش زنده تلویزیونی
 • تولید میزگرد تخصصی 

در صورت عدم حضور در زمان برگزاری تست و یا انصراف از شرکت در تست گویندگی مبلغ پرداخت شده عودت داده نمی شود

مکان و محل برگزاری دوره

تهران - خیابان انقلاب بعد از چهارراه وصال - جنب سینما سپیده پلاک 985 طبقه اول 

مدت ساعت دوره

مدت تست30 دقیقه 

کلمات کلیدی:

ترم بندی های این دوره

تست گویندگی و اجرا در تلویزیون تخصصی - حضوری - (دوره28)-شهریور1396 - جمعه ها
300,000 ریال

دوره تخصصی تلویزیون به مدت 162 ساعت در 6 ماه و  شش دوره برگزار می شود گواهینامه پایان دوره پس از ازمون نهایی اعطا خواهد شد هزینه دوره 3 میلیون تومان می باشد

مقدماتی 1

فن بیان 1(ارش ابسالان ) زبان بدن 1(رضا کشاورز) سبک های اجرا (دکتر محمود احمدی افزادی) مبانی گویندگی (محمدرضا قلمبر)

مقدماتی 2

فن بیان2 (ارش ابسالان) زبان بدن 2 ( رضا کشاورز) اجرا مقدماتی (منصور ضابطیان)

اجرا و گویندگی در تلویزیون

نویسندگی برای تلویزیون ( رضا ساکی ) سبک های اجرا ( سعید توکلی) گویندگی خبر (سوسن حسنی دوخت)

برنامه سازی تلویزیونی

تدوین (محمد علی نادری) تصویربرداری(محمد مهدی کتیراچی)

ژورنالیسم تلویزیونی

استند اپ (کربلایی زاده) نویسندگی خلاق و سوژه یابی ( محمد رضا قلمبر) ژورنالیسم تحقیقی (دکتر محمود احمدی افزادی) سبک سازی شخصی (دکتر محمود احمدی افزادی)

کارگاه برنامه سازی تلویزیونی

تولید مستند تلویزیونی ( حسین جلیلوند) تولید گزارش زنده تلویزیونی ( بهروز تشکر ) تولید میزگرد تخصصی (مرتضی حیدری)

 

تست و تعیین سطح روز جمعه 10 شهریور

زمانبدی حضور در تست و تعیین سطح روز پنج شنبه 9 شهریور ساعت 17 در سایت اعلام می شود 

شروع دوره جمعه 24 شهریور

تست گویندگی و اجرا در تلویزیون تخصصی - حضوری -(دوره29)- شهریور 1396 - پنج شنبه ها
300,000 ریال

دوره تخصصی تلویزیون به مدت 162 ساعت در 6 ماه و  شش دوره برگزار می شود گواهینامه پایان دوره پس از ازمون نهایی اعطا خواهد شد هزینه دوره 3 میلیون تومان می باشد

مقدماتی 1

پنج هفته ، روزهای پنج شنبه ، 30 ساعت ، 14 تا20

فن بیان 1(ازش ابسالان) زبان بدن 1(رضا کشاورز) سبک های اجرا (دکتر محمود احمدی افزادی) مبانی گویندگی (محمدرضا قلمبر)

مقدماتی 2

فن بیان2 (ازش ابسالان) زبان بدن 2 ( رضا کشاورز) اجرا مقدماتی (منصور ضابطیان)

اجرا و گویندگی در تلویزیون

نویسندگی برای تلویزیون ( رضا ساکی ) سبک های اجرا ( سعید توکلی) گویندگی خبر (سوسن حسنی دوخت)

برنامه سازی تلویزیونیشش هفته ، روزهای پنج شنبه، 36 ساعت ،از ساعت14 تا 20

تدوین (محمد علی نادری) تصویربرداری(محمد مهدی کتیراچی)

ژورنالیسم تلویزیونی

چهار هفته،روزهایپنج شنبه ، 24 ساعت ،ساعت 14 تا20

استند اپ (کربلایی زاده) نویسندگی خلاق و سوژه یابی ( محمد رضا قلمبر) ژورنالیسم تحقیقی (دکتر محمود احمدی افزادی) سبک سازی شخصی (دکتر محمود احمدی افزادی)

کارگاه برنامه سازی تلویزیونی

4 هفته ، روزهای پنج شنبه ،24 ساعت ، از ساعت 14 تا 20

تولید مستند تلویزیونی ( حسین جلیلوند) تولید گزارش زنده تلویزیونی ( بهروز تشکر ) تولید میزگرد تخصصی (مرتضی حیدری)

 

 

تست گویندگی و اجرا در تلویزیون پنج شنبه 9شهریور 96 

زمانبدی حضور در تست و تعیین سطح روز چهارشنبه 8 شهریور ساعت 17 در ساست اعلام می شود 

شروع دوره پنج شنبه 23 شهریور

تست گویندگی و اجرا در تلویزیون تخصصی - حضوری -(دوره30)- مهرماه 1396 - پنج شنبه ها
300,000 ریال

دوره تخصصی تلویزیون به مدت 162 ساعت در 6 ماه و  شش دوره برگزار می شود گواهینامه پایان دوره پس از ازمون نهایی اعطا خواهد شد هزینه دوره 3 میلیون تومان می باشد

مقدماتی 1

پنج هفته ، روزهای پنج شنبه ، 30 ساعت ، 14 تا20

فن بیان 1(ازش ابسالان) زبان بدن 1(رضا کشاورز) سبک های اجرا (دکتر محمود احمدی افزادی) مبانی گویندگی (محمدرضا قلمبر)

مقدماتی 2

فن بیان2 (ازش ابسالان) زبان بدن 2 ( رضا کشاورز) اجرا مقدماتی (منصور ضابطیان)

اجرا و گویندگی در تلویزیون

نویسندگی برای تلویزیون ( رضا ساکی ) سبک های اجرا ( سعید توکلی) گویندگی خبر (سوسن حسنی دوخت)

برنامه سازی تلویزیونیشش هفته ، روزهای پنج شنبه، 36 ساعت ،از ساعت14 تا 20

تدوین (محمد علی نادری) تصویربرداری(محمد مهدی کتیراچی)

ژورنالیسم تلویزیونی

چهار هفته،روزهایپنج شنبه ، 24 ساعت ،ساعت 14 تا20

استند اپ (کربلایی زاده) نویسندگی خلاق و سوژه یابی ( محمد رضا قلمبر) ژورنالیسم تحقیقی (دکتر محمود احمدی افزادی) سبک سازی شخصی (دکتر محمود احمدی افزادی)

کارگاه برنامه سازی تلویزیونی

4 هفته ، روزهای پنج شنبه ،24 ساعت ، از ساعت 14 تا 20

تولید مستند تلویزیونی ( حسین جلیلوند) تولید گزارش زنده تلویزیونی ( بهروز تشکر ) تولید میزگرد تخصصی (مرتضی حیدری)

 

 

تست گویندگی و اجرا در تلویزیون پنج شنبه 20مهر 96 

زمانبدی حضور در تست و تعیین سطح روز چهارشنبه 19مهر ساعت 17 در ساست اعلام می شود 

شروع دوره پنج شنبه 27مهر

تست گویندگی و اجرا در تلویزیون تخصصی - حضوری - (دوره31)- مهرماه1396 - جمعه ها
300,000 ریال

دوره تخصصی تلویزیون به مدت 162 ساعت در 6 ماه و  شش دوره برگزار می شود گواهینامه پایان دوره پس از ازمون نهایی اعطا خواهد شد هزینه دوره 3 میلیون تومان می باشد

مقدماتی 1

فن بیان 1(ارش ابسالان ) زبان بدن 1(رضا کشاورز) سبک های اجرا (دکتر محمود احمدی افزادی) مبانی گویندگی (محمدرضا قلمبر)

مقدماتی 2

فن بیان2 (ارش ابسالان) زبان بدن 2 ( رضا کشاورز) اجرا مقدماتی (منصور ضابطیان)

اجرا و گویندگی در تلویزیون

نویسندگی برای تلویزیون ( رضا ساکی ) سبک های اجرا ( سعید توکلی) گویندگی خبر (سوسن حسنی دوخت)

برنامه سازی تلویزیونی

تدوین (محمد علی نادری) تصویربرداری(محمد مهدی کتیراچی)

ژورنالیسم تلویزیونی

استند اپ (کربلایی زاده) نویسندگی خلاق و سوژه یابی ( محمد رضا قلمبر) ژورنالیسم تحقیقی (دکتر محمود احمدی افزادی) سبک سازی شخصی (دکتر محمود احمدی افزادی)

کارگاه برنامه سازی تلویزیونی

تولید مستند تلویزیونی ( حسین جلیلوند) تولید گزارش زنده تلویزیونی ( بهروز تشکر ) تولید میزگرد تخصصی (مرتضی حیدری)

 

تست و تعیین سطح روز جمعه 21 مهر

زمانبدی حضور در تست و تعیین سطح روز پنج شنبه 20مهر ساعت 17 در سایت اعلام می شود 

شروع دوره جمعه 28 مهر

افزودن دیدگاه جدید

نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

خبرگزاری صداوسیما
رادیو صبا
رادیو صبا
شبکه یک / شبکه سه
رادیو صبا
رادیو نمایشگاه
شبکه مستند
شبکه سه

آخرین تولیدات مدرسه عالی رسانه در شنوتو

-