تست بازیگری سینما و تلویزیون

مکان و محل برگزاری دوره

تهران – دانشکده خبر زمان برگزاری تست بازیگری : پنج شنبه 10 تیر 95 (زمانبدی حضور در تست و تعیین سطح روزچهار شنبه 9 تیرماه در سایت اعلام می شود) در صورت عدم حضور در زمان برگزاری تست و یا انصراف از شرکت در تست گویندگی مبلغ پرداخت شده عودت داده نمی شود

مدت ساعت دوره

دوره بازیگری از تاریخ 17 تیر ماه در 20 جلسه روزهای پنج شنبه به مدت 10 هفته برگزار می شود اساتید نیما رییسی و رضا کشاورز

ترم بندی های این دوره

تست بازیگری
500,000 ریال

افزودن دیدگاه جدید

نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

خبرگزاری صداوسیما
رادیو صبا
رادیو صبا
شبکه یک / شبکه سه
رادیو صبا
رادیو نمایشگاه
شبکه مستند
شبکه سه

آخرین تولیدات مدرسه عالی رسانه در شنوتو

-