مدرسه آموزشی دوره های گویندگی، اجرا، بازیگری، مدیریت، MBA

تست غیرحضوری گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (تک ترم)
دوره آموزشی خبرنگاری مقدماتی
تست دوبله حضوری استاد چنگیز جلیلوند
تست حضوری گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (تک ترم)