اخبار و اطلاعیه دوره ها
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره31) 28مهر 96
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره30) پنج شبه 28مهر96
شروع دوره گویندگی خبر13مهر96
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره28) پنج شبه 23 شهریور96
شروع شانزدهمین دوره تخصصی دوبله 9 شهریور96
شروع بیستمین دوره خبرنگاری مقدماتی30 مرداد 96
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره25) 27 مرداد 96
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره26) پنج شبه ها 26 مرداد 96
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون(دوره26) پنج شنبه 19مرداد 96
شروع دوره گویندگی خبر 26 مرداد 96
شروع پانزدهمین دوره تخصصی دوبله 5 مرداد ۹۶
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره24) 30 تیر ۹۶
شروع نوزدهمین دوره خبرنگاری مقدماتی 19 تیر ۹۶
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره23) 15 تیر96
برگزاری کلاس روز جمعه ۱۹ خرداد در محل دانشکده خبر
شروع چهاردهمین دوره تخصصی دوبله ۲۵ خرداد ۹۶
شروع دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»(دوره۲۲) ۲۶خرداد ۹۶
شروع دوره عکاسی خبری
شروع دوره خبرنگاری مقدماتی مهر ۹۴
گروه بندی سومین دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»  مشخص شد
۱۵ آبان ماه شروع دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (پیشرفته)
شروع دومین دوره پیشرفته گویندگی و اجرا در رادیو و تلویریون
گروه بندی ششمین دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»مشخص شد
شروع دوره «دوبله» از ۷ اسفند ماه ۹۴
شروع دوره دهم خبرنگاری مقدماتی
گروه بندی هفتمین دوره «گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون»مشخص شد
شروع دومین دوره «دوبله» از ۳ اردیبهشت ماه
شروع پنجمین دوره پیشرفته گویندگی و اجرا
شروع سومین دوره «دوبله ۱» از ۷ خرداد ماه
شروع دوره گویندگی و اجرا در تلویزیون ۱ از ۷ خرداد ۹۵

اولین قبلی1 | 2 | 3بعدی آخرین