اعلام اسامی پذیرفته شدگان گویندگی و دوبلاژ
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره55و56 )10خرداد 98
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره23و54 )29 فروردین 98
اسامی پذیرفته شدگان تست و تعیین سطح دوبلاژ استاد چنگیر جلیلوند (دوره41) 20 دی 97
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره51و52) 14دی97
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره49و50) 9اذر97
اسامی پذیرفته شدگان تست و تعیین سطح دوبلاژ استاد چنگیر جلیلوند (دوره39) 8 اذر97
اسامی پذیرفته شدگان تست و تعیین سطح دوبلاژ استاد چنگیر جلیلوند (دوره37) 26مهر 97
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره47و48) 20 مهر 97
اسامی پذیرفته شدگان تست و تعیین سطح دوبلاژ استاد چنگیر جلیلوند (دوره35) 15 شهریور 97
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره45و46) 15 شهریور97
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره43و44) 4 مرداد97
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره30 و31) 21 مهر96
اسامی پذیرفته شدگان هفدهمین دوره دوبله 13مهر 96
نتایج تست گویندگی خبر تلویزیون 6 مهر96
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره28 و 29) 10 شهریور 96
اسامی پذیرفته شدگان شانزدهمین دوره دوبله 2 شهریور96
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (دوره25) 20 مرداد 96
نتایج تست گویندگی خبر در رادیو و تلویزیون
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون 23 تیر 96
اسامی پذیرفته شدگان دوره اجرای صحنه و استیج 22 تیر 96
اسامی پذیرفته شدگان پانزدهمین دوره دوبله 22 تیر 96
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون 8 تیر96
اسامی پذیرفته شدگان چهاردهمین دوره دوبله ۱۸ خرداد۹۶
اسامی پذیرفته شدگان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون ۱۹خرداد ۹۶
اسامی پذیرفته شدگان دوره تخصصی بازیگری ۲۵ خرداد ۹۶
نتایج سومین دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون
اسامی پذیرفته شدگان چهارمین دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویریون
اسامی پذیرفته شدگان دوره دوبله
اسامی پذیرفته شدگان ششمین دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون
اسامی پذیرفته شدگان هفتمین دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون

اولین قبلی1 | 2بعدی آخرین