دوره آموزشی ویرایش عکس در فتوشاپ

آشنایی با ویندوز دانشجویان برای شرکت در دوره باید لب تاپ داشته باشند

اهداف دوره

مراحل تفکر، تحقیق، خلق ایده، پالایش، نمونه سازی، اجرای نهایی

سرفصل و محتوی دوره
 • ویرایش عکس و آشنایی با نرم افزار فتوشاپ

 • آشنایى با محیط کار در فتوشاپ

 • کاربرد پالت ها در فتوشاپ(Toolbox)

 • جعبه ابزار فتوشاپ

 • کارکردن با لایه ها در فتوشاپ

 • ابزار انتخاب در فتوشاپ

 • ابزارهاى روتوش و ترمیم در فتوشاپ

 •  ابزارهاى نقاشى در فتوشاپ

 • (Drawing and Type Tools)

 • ابزارهاى رسم و تایپ در فتوشاپ (Transform)

 • کاربرد تغییر شکل دادن

 • ساخت یک آگهى تبلیغاتى ساده در فتوشاپ

 • ذخیره سازى تصاویر براى وب از طریق فتوشاپ

 • فیلترها در فتوشاپ

مدت ساعت دوره

5 جلسه - 3 ساعته روزه های دوشنبه از ساعت 17 الی 20

ترم بندی های این دوره

دوره آموزشی ویرایش عکس در فتوشاپ
3,500,000 ریال

افزودن دیدگاه جدید

نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

خبرگزاری صداوسیما
رادیو صبا
رادیو صبا
شبکه یک / شبکه سه
رادیو صبا
رادیو نمایشگاه
شبکه مستند
شبکه سه

آخرین تولیدات مدرسه عالی رسانه در شنوتو

-