دوره آموزشی فن بیان

سرفصل و محتوی دوره
 • مقدمات
 • آناتومی: همراه نمایش فیلم
 • اصول تنفس: خارج از اصول رایج
 • مقدمات صدا: همراه نمایش فیلم
 • فیزیک صوت
 • آزاد سازی حنجره
 • صداسازی
 • پرورش رزوناتورها
 • مقدمات بیان
 • ترمیم تولید
 • برخورد با متن
 • عناصر تولیدی گفتار
 • برخورد با دیالوگ
مکان و محل برگزاری دوره

تهران - خیابان انقلاب بعد از چهارراه وصال جنب سینما سپیده پلاک 985 طبقه اول

مدت ساعت دوره

هشت جلسه دو ساعته روزها ی پنج شنبه از ساعت 12 تا 14 

کلمات کلیدی:

ترم بندی های این دوره

دوره آموزشی فن بیان - آرش آبسالان (مردادماه)
7,000,000 ریال

هشت جلسه دو ساعته ساعت 12 تا 14 

شروع  دوره پنج شنبه 26 مرداد 

دوره آموزشی فن بیان - آرش آبسالان (شهریور ماه)
7,000,000 ریال

هشت جلسه دو ساعته ساعت 12 تا 14 

شروع  دوره پنج شنبه 2شهریور

افزودن دیدگاه جدید

اساتید این دوره

    از سوابق كارگرداني، بازيگري و نويسندگي ايشان مي توان به بازيگري در بيش از بيست تئاتر حرفه اي و...

نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

خبرگزاری صداوسیما
رادیو صبا
رادیو صبا
شبکه یک / شبکه سه
رادیو صبا
رادیو نمایشگاه
شبکه مستند
شبکه سه

آخرین تولیدات مدرسه عالی رسانه در شنوتو

-