نمونه رسانه کلاس
کلاس : گویندگی رادیو (بهروز تشکر) | کد : 98 | از گروه : گویندگی و اجرا(انلاین) | از درس : گویندگی رادیو(انلاین) | با استاد : جناب آقای بهروز تشکر