لیست رسانه های کلاس
کلاس : گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون(انلاین) | کد : 98 | از گروه : گویندگی و اجرا(انلاین) | از درس : گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون(انلاین) | با استاد : جناب آقای پیمان طالبی
عنوان فایل
گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون2(انلاین) مشاهده رسانه نمونه
گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون1(انلاین) مشاهده رسانه نمونه