لیست رسانه های کلاس
کلاس : اجرا تلویزیونی /بهروز تشکر/انلاین | کد : 98 | از گروه : گویندگی و اجرا(انلاین) | از درس : اجرا تلویزیونی(انلاین) | با استاد : جناب آقای بهروز تشکر
عنوان فایل
اجرا تلویزیونی مشاهده رسانه نمونه
برنامه گفتگو محور مشاهده رسانه نمونه