لیست رسانه های کلاس
کلاس : عوامل موثر بر قیمت طلا/صوتی/اذر98 | کد : 98 | از گروه : آینده کسب و کار در ایران (صوتی) | از درس : اینده قیمت طلا | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
عوامل موثر بر قیمت طلا/صوتی مشاهده رسانه نمونه