لیست رسانه های کلاس
کلاس : آینده کسب و کار در اسفند98 | کد : 98 | از گروه : کسب و کار در یک ماه | از درس : کسب و کار در یک ماه | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
بایدها و نبایدهای کسب و کار/اسفند98 مشاهده رسانه نمونه
رتبه بندی شرکت های بورس اسفند98 مشاهده رسانه نمونه
مهاجرت نروژ مشاهده رسانه نمونه
پیش بینی اقتصاد ایران در سال۹۹ مشاهده رسانه نمونه
نبض بازار فروردین99 مشاهده رسانه نمونه