لیست رسانه های کلاس
کلاس : دوره کسب و کار در دوره کرونا | کد : 99 | از گروه : کسب و کار در یک ماه | از درس : دوره کسب و کار در دوره کرونا | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
اقتصاد ایران و کرونا مشاهده رسانه نمونه
اقتصاد جهانی و کرونا مشاهده رسانه نمونه
اقتصاد ایران کرونا و قیمت نفت مشاهده رسانه نمونه
۳۰توصیه در کسب و کار در اقتصاد کرونایی مشاهده رسانه نمونه
چرا اقتصاد غرب طی یک ماه فروپاشید مشاهده رسانه نمونه
کسب و کار پس از کرونا در ایران و جهان مشاهده رسانه نمونه
۶ تغییر ساختاری در کسب و کار کرونا مشاهده رسانه نمونه
مدل ایرانی برای غلبه بر کرونا مشاهده رسانه نمونه
راهکار خروج از بحران کرونا در اقتصاد مشاهده رسانه نمونه
راهکار خروج از بحران کرونا در اقتصاد/تصویر مشاهده رسانه نمونه
عوارض میان مدت کرونا بر کسب و کار مشاهده رسانه نمونه
عوارض میان مدت کرونا بر کسب و کار/تصویر مشاهده رسانه نمونه
اقتصاد درفاز نقاحت پس از کرونا مشاهده رسانه نمونه
اقتصاد درفاز نقاحت پس از کرونا مشاهده رسانه نمونه
اقتصاد درفاز نقاحت پس از کرونا/تصویری مشاهده رسانه نمونه
پیشنهاد برای سبد دارایی با ویروس کرونا مشاهده رسانه نمونه
پیشنهاد برای سبد دارایی با ویروس کرونا/تصویری مشاهده رسانه نمونه
عوامل موثر بر قیمت طلا/فروردین99 مشاهده رسانه نمونه
بیزینس پول پول می اورد و کرونا مشاهده رسانه نمونه
پول،پول می اورد و کرون/تصویر مشاهده رسانه نمونه
استراتژی معاملاتی فعال اقتصادی و کرونا مشاهده رسانه نمونه
استراتژی معاملاتی فعال اقتصادی و کرونا/تصویر مشاهده رسانه نمونه