لیست رسانه های کلاس
کلاس : اینده کسب و کار درفروردین99 | کد : 99 | از گروه : کسب و کار در یک ماه | از درس : کسب و کار در یک ماه | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
۳۰توصیه در کسب و کار در اقتصاد کرونایی مشاهده رسانه نمونه
۶ تغییر ساختاری در کسب و کار کرونا مشاهده رسانه نمونه
کسب و کار پس از کرونا در ایران و جهان مشاهده رسانه نمونه
بایدها و نبایدهای کسب و کار/فروردین99 مشاهده رسانه نمونه
عوامل موثر بر قیمت طلا/فروردین99 مشاهده رسانه نمونه
عوامل موثر بر قیمت طلا/فروردین99/تصویر مشاهده رسانه نمونه
مدل ایرانی برای غلبه بر کرونا مشاهده رسانه نمونه
لیست بورس/26فروردین99 مشاهده رسانه نمونه
رتبه بندی شرکت های بورس فروردین99 مشاهده رسانه نمونه
رتبه بندی شرکت های بورس فروردین99/تصویر مشاهده رسانه نمونه
نبض بازار اردیبهشت99 مشاهده رسانه نمونه
نبض بازار اردیبهشت99/تصویر مشاهده رسانه نمونه
راهکار خروج از بحران کرونا در اقتصاد مشاهده رسانه نمونه
راهکار خروج از بحران کرونا در اقتصاد/تصویر مشاهده رسانه نمونه