لیست رسانه های کلاس
کلاس : در بورس چگونه ارزش سهام خود در مقابل بیست زیان احتمالی جلوگیری کنیم/صوتی | کد : 9712 | از گروه : آینده کسب و کار در ایران (صوتی) | از درس : در بورس چگونه سود کنیم و چگونه از زیان جلوگیری کنیم | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
در بورس چگونه ارزش سهام خود در مقابل بیست زیان احتمالی جلوگیری کنیم/صوتی مشاهده رسانه نمونه