لیست رسانه های کلاس
کلاس : مبانی گویندگی و اجرا در رادیو(انلاین) | کد : 98 | از گروه : گویندگی و اجرا(انلاین) | از درس : مبانی گویندگی و اجرا در رادیو(انلاین) | با استاد : جناب آقای محمدرضا قلمبر
عنوان فایل
مبانی گویندگی و اجرا در رادیو(انلاین) مشاهده رسانه نمونه