ویدئویی از کلاس های دوبلاژ استاد چنگیز جلیلوند

چنگیز جلیلوند یکی از استاتید با تجربه مدرسه عالی رسانه با کارنامه بیش از 5 هزار دوبله فیلم فارسی

این ویدئو قسمتی از کلاس های دوبلاژ تخصصی مدرسه عالی رسانه است.

در این ویدئو نحوه تدریس استاد جلیلوند با دانشجویان و معرفی آن ها به مدیر دوبلاژهای برجسته ایران آورده شده است.

افزودن دیدگاه جدید

نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

رادیو صبا
رادیو صبا
رادیو صبا
رادیو صبا
شبکه یک / شبکه سه
رادیو نمایشگاه
شبکه مستند
رادیو جوان

آخرین تولیدات مدرسه عالی رسانه در شنوتو

-