صدای شروین قطعه ای در پشت صحنه دوبله کارتون مرد عنکبوتی

 صدای شروین قطعه ای در پشت صحنه دوبله کارتون مرد عنکبوتی

افزودن دیدگاه جدید

نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

خبرگزاری صداوسیما
رادیو صبا
رادیو صبا
شبکه یک / شبکه سه
رادیو صبا
رادیو نمایشگاه
شبکه مستند
شبکه سه

آخرین تولیدات مدرسه عالی رسانه در شنوتو

-