چنگیز جلیلوند: اگر اذیت نکنند اوضاع دوبله بهتر می شود

چنگیز جلیلوند در مصاحبه با وب سایت خبری آپارات می گوید اگر اذیت نکنند وضعیت دوبله بهتر می شود

 

 

افزودن دیدگاه جدید

نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

خبرگزاری صداوسیما
رادیو صبا
رادیو صبا
شبکه یک / شبکه سه
رادیو صبا
رادیو نمایشگاه
شبکه مستند
شبکه سه

آخرین تولیدات مدرسه عالی رسانه در شنوتو

-