چنگیز جلیلوند صدای محمد رضا گلزار در فیلم پر مخاطب سلام بمبئی

پشت صحنه دوبله فیلم پر مخاطب سلام بمبئی

 

افزودن دیدگاه جدید

نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

خبرگزاری صداوسیما
رادیو صبا
رادیو صبا
شبکه یک / شبکه سه
رادیو صبا
رادیو نمایشگاه
شبکه مستند
شبکه سه

آخرین تولیدات مدرسه عالی رسانه در شنوتو

-