شعری از بانو مریم شیرزاد با اجرای خودشان در خندوانه

شعری از بانو مریم شیرزاد با اجرای خودشان در خندوانه

افزودن دیدگاه جدید

نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

خبرگزاری صداوسیما
رادیو صبا
رادیو صبا
شبکه یک / شبکه سه
رادیو صبا
رادیو نمایشگاه
شبکه مستند
شبکه سه

آخرین تولیدات مدرسه عالی رسانه در شنوتو

-