گفتگو با استاد شهلا ناظریان در برنامه سینما و دوبله

قسمتی از گفتگو با استاد شهلا ناظریان در برنامه سینما و دوبله

افزودن دیدگاه جدید

نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

خبرگزاری صداوسیما
رادیو صبا
رادیو صبا
شبکه یک / شبکه سه
رادیو صبا
رادیو نمایشگاه
شبکه مستند
شبکه سه

آخرین تولیدات مدرسه عالی رسانه در شنوتو

-