جلال مقامی در برنامه دیدنیها

نوستالوژی جوانهای دهه شصت ، برنامه جذاب اون دوران که یکشنبه شبها به مجری گری آقای جلال مقامی پخش میشد

افزودن دیدگاه جدید

نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

رادیو صبا
رادیو صبا
رادیو صبا
رادیو صبا
شبکه یک / شبکه سه
رادیو نمایشگاه
شبکه مستند
رادیو جوان

آخرین تولیدات مدرسه عالی رسانه در شنوتو

-