بازی شهلا ناظریان در مجموعه تهران ساعت 20

قسمتی از بازی اساتید حسین عرفانی و شهلا ناظریان در مجموعه تهران ساعت 20

افزودن دیدگاه جدید

نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

خبرگزاری صداوسیما
رادیو صبا
رادیو صبا
شبکه یک / شبکه سه
رادیو صبا
رادیو نمایشگاه
شبکه مستند
شبکه سه

آخرین تولیدات مدرسه عالی رسانه در شنوتو

-