تنفس صحیح در گويندگي و آواز

تنفس صحیح؛ یعنی هوا به قسمت انتهایی شش‌ها وارد شود، شش ها افزایش حجم پیدا کرده ، از طرفین دنده های پایینی را بلند می کند و از پایین نیز بر پرده دیافراگم فشار وارد می‌آورد و آنرا به سمت پایین می راند. در نتیجه پهلوها برجسته می شود و شکم اندکی جلو می‌آید . باید توجه کرد که جلو آمدن شکم در اثر عکس العمل فشاری است که بر احشاء و عضلات شکم وارد می‌آید. بنابراین این جلو آمدن فقط در حد لزوم است، دقت کنید که به طور ارادی شکم را جلو ندهید.

تنفس درست صدا را گرم و پر طنین و جذاب می‌کند ،پس تنفس صحیح باید برای شما به صورت یک عادت در آید و لازمه آن این است که تمرینات تنفس صحیح به طور مستمر و مداوم انجام گیرد و در برنامه زندگی روزمره جایگاه ویژه خودرا دارا باشد .

 

مراحل یا تفکیک تنفس

تکنیک تنفس شامل سه مرحله است :

•1- گرفتن نفس

•2- مهار نفس

•3- مصرف نفس

تمریناتي براي دستيابي به  مهارت کافی اولیه در این سه مرحله

پیش از آغاز تمرین بدن شما کاملاً راحت و حواس شما کاملاً متمرکز به عملی که انجام می‌دهید باشد . بايد ظرفیت شش‌ها باید پر شود، بی آنکه تلاش خسته کننده یا فشاری در پی داشته باشد . این مهمترین و اساسی ترین قسمت پرورش بیان است .

 

تمرین یکم تنفس صحیح در گويندگي و آواز:

در حالت قائم بایستید . هوا را از راه بینی، به آخر قسمت شش ها بفرستید. در بازدم ، هوا از راه دهان تخلیه می‌شود . تخلیه تا درصد بالا خود به خود و غیر ارادی است .

تمرین دوم تنفس صحیح در گويندگي و آواز:

همان تمرین است در حالیکه دستها را به سمت سقف بالا برده‌اید .

تمرین سوم تنفس صحیح در گويندگي و آواز:

همان تمرین در حالیکه دستها را به طرفین کشیده‌اید . در این حالت قفسه سینه باز شده و شما احساس می‌کنید که هوا بدون توقف در سینه به قائده مثلث شش ها وارد می شود .

تمرین چهارم تنفس صحیح در گويندگي و آواز:

همان تمرین در حالیکه  دستها را به پشت برده و پشت پنجه‌ها را بر کمر قرار داده‌اید . و استخوان‌های دو کتف به هم چسبیده‌اند . در این حالت نیز قفسه سینه باز شده ، هوا بدون توقف در سینه به انتهای شش­ها وارد می‌شود .

تمرین پنجم تنفس صحیح در گويندگي و آواز:

همان تمرین در حالیکه به جلو خم شده‌اید و سر ، دست‌ها و تنه آویزان و راحت است . می‌بینید که هوا در سینه توقف ندارد و یکسره به انتهای شش ها وارد می‌شود .

تمرین ششم تنفس صحیح در گويندگي و آواز:

بنشینید، راحت باشید و همان تمرین را انجام دهید .

تمرین هفتم تنفس صحیح در گويندگي و آواز:

به حالت طاق باز بخوابید و همان تمرین را انجام دهید.

تمرین هشتم تنفس صحیح در گويندگي و آواز:

روی شکم بخوابید و تمرین را تکرار کنید .

تمرین نهم تنفس صحیح در گويندگي و آواز:

اکنون تمرینات را به همان شکل انجام دهید با این تفاوت که تخلیه ارادی است . یعنی اینکه تخلیه کاملاً بر عهده عکس العمل دیافراگم و عضلات و احشاء شکم گذارده نمی‌شود .

  

تنفس با شمارش

 تمرینات تنفس با شمارش برای بالا بردن ظرفیت شش‌ها و نیز برای کنترل مصرف هوا (مهارنفس) ضروری است ، و باید با نهایت توجه و دقت و بدرستی انجام گیرد.

باز هم در این تمرینات و به طور کلی در تمام مراحل تمرینات پرورش بیان ، توجه کنید که پیش از شروع هر تمرین باید تمام عضلات بدن شل و رها باشند و در نتیجه این تمرینات ، باید به مرحله‌ای رسید که بتوان حداکثر ظرفیت شش‌ها را با کمترین تلاش و بی‌هیچگونه فشار غیر لازم ، پرکنترل ، و تخلیه نمود .

پس از تسلط براین تمرینات ، رفته رفته تعداد شماره‌ها افزوده می‌شود (دو تا دو تا ، سه تا سه تا ، چهار تا و ....). اینکه در این تمرینات تا چه شماره‌ای باید پیش رفت بستگی به ظرفیت و استعداد دستگاه تنفسی هر شخص دارد.

باید کاملاً متوجه بود که هنگام تنفس شانه‌ها و دنده‌های بالایی (که به جناغ متصلند) نباید حرکت داشته باشند . به عبارت دیگر نفس نباید در سینه حبس شود و هوا باید به قسمت انتهایی شش­ها (قاعده مثلث) وارد گردد . در این صورت افزایش حجم قاعده شش­ها ، پهلوها و دنده‌های انتهایی را که به جناغ متصل نیستند باز می‌کند . همچنین توجه کنید که باید مواظب شکم بود که به طور کاذب باد نکند . عضلات و احشاء شکمی به همان اندازه که از سوی دیگر دیافراگم بر آنها فشار وارد می‌شود ، باید عکس العمل نشان دهند .

 

منبع خبر

افزودن دیدگاه جدید

نمونه فعالیت های مدرسه عالی رسانه

رادیو صبا
رادیو صبا
رادیو صبا
رادیو صبا
شبکه یک / شبکه سه
رادیو نمایشگاه
شبکه مستند
رادیو جوان

آخرین تولیدات مدرسه عالی رسانه در شنوتو

-