دوره آموزشی مدیریت مالی

مدیریت مالی یکی از انواع روش های مدیریتی برای بررسی در آمد ها و هزینه ها و سود ها و زیان ها و بکارگیری اصول ومفاهیم اقتصادی برای تصمیم گیری و حل مساله است.

در واقع مدیریت مالی همان اقتصاد کاربردی است. به طور کلی،می توان عنوان مدیریت مالی را به سه حوزه کلی ولی مرتبط تقسیم کرد

۱-مدیریت مالی: عبارتست از تصمیم گیری مالی در داخل واحدهای تجاری.وظیفه مدیر مالی عبارتست از حفظ نقدینگی،استفراض از بانک، انتشار اوراق قرضه و سهام و تحصیل سایر شرکت ها

۲-سرمایه گذاری: با قیمت گذاری اوراق بهادار ورفتار بازارهای مالی و بورس سروکار دارد

۳-موسسات مالی: به شرکت های مالی نظیر بانک ها مربوط می شود.

می توان ویژگی های خاصی را برای مدیریت مالی در نظر گرفت.

6 ویژگی مدیریت مالی:

 • تحلیل
 • توجه به اصول اقتصادی
 • تصمیم گیری بر اساس اطلاعات حسابداری
 • سرمایه گذاری و افزایش  بهره وری پول
 • نعطف ببودن بر اساس شرایط
 • دارای چشم انداز جهانی

 

اغلب مدیران مالی به صورت تیمی کارکرده و به مدیران عالی شرکت یا سازمان مشاوره می دهند علاوه بر این مدیران مالی باید با قوانین خاص مالیاتی که بر صنعت سازمان آنها موثر است، آشنا باشند.

مسئولیت ها و وظایف مدیر مالی

بسته به اینکه مدیر مالی در چه شرکتی با چه ابعاد و اندازه ای کار می کند، دارای وظایف متفاوت می باشد اما برخی از وظایف آن در همه شرایط یکسان است و تنها کم یا زیاد می شود. در زیر به مهمترین آنها اشاره می کنیم:

 • نظارت و کنترل بر تهیه صورتهای مالی بـر اسـاس اسـتانداردهای حـسابداری و اطلاعـات موجـود در دفاتر شرکت
 • ارائه گزارشات مالی (بودجه ای، نقـدینگی، دارایـی هـا، وضـعیت پیمانکـاران، مالیـه، بـدهی) بـر اسـاس اطلاعات موجود در دفاتر
 • پیگیری تامین منابع مالی بر اساس بودجه شرکت و موافقت های مبادله شده بـا سـازمانهای مربوطـه
 • کنترل و نظارت بر نقدینگی شرکت بر اساس بودجـه و اولویـت بنـدی نیازهـا و اهـداف شـرکت
 • نظارت بر ثبت حسابها و نگهداری دفاتر قانونی و اسناد بر اساسآئین نامه تحریـر دفـاتر بـه منظـور اطمینان از ثبت دقیق و به موقع رویدادهای مالی
 • کنترل حسابهای دریافتنی و پرداختنی شرکت و پیگیری مغایرات بر اسـاس صـورت مغـایرت و تطبیـق حسابها
 • نظارت و کنترل بر کلیه پرداختها (حقوق و مزایا، صورت وضعیت پیمانکاران و فروشندگان و سایر ) بر اساس آیین نامه ها، مقررات و قوانین مربوطه به منظور پرداخت به موقع طلب ذینفعان
 • کنترل و نظارت و تایید امور مربوط به حسابداری انبار و اموال (جمعداری یا امین امـوال )
 • حـصول اطمینـان از نگهـداری و حفاظت از دارایی به نحو مناسب
 • تهیه و بازنگری آیین نامه های مالی بر اساس آئین نامه معاملات
 • ساماندهی فعالیتهای اداری و مالی
 • نظارت، کنترل و تقسیم وظایف بین کارکنان تحت سرپرسـتی بـر اسـاس شـرح وظـایف و بخـشهای شغلی
 • تهیه و ارائه بودجه شرکت بر اساس کسب اطلاعات از واحدهای مختلف و تجربه سالهای گذشته
 • برآورد صحیح درآمد و هزینه سال آینده
 • انجام همکاری و مکاتبات واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی (مالیـات، بیمـه، دیـوان محاسـبات، بازرسی، شهرداری و...)
 • اطمینان از صحت صورتهای مالی ارائه شده مراجع ذیصلاح
 • آگاهی مقامات مافوق برای اتخاذ تصمیمات نهایی
 • تامین نقدینگی لازم برای هزینه های جاری و سرمایه ای
 • تخصیص بهینه نقدینگی به اولویتهای شرکت

 

مهارت های مورد نیاز مدیر مالی

 • مهارت های تحلیل و حل مسائل

هدف نهایی هر شرکت یا سازمان تجاری، کسب سود است بنابراین پیچیده ترین مسایل شرکت ها در حوزه مالی و سرمایه گذاری است و نیاز است مدیر مالی هر شرکت در هر مرحله موانع را شناسایی و تحلیل نموده و نسبت به حل مشکلات اقدام نماید.

 • مهارت های ریاضی و فناوری اطلاعات

 با توجه به نقش فناوری اطلاعات و نرم افزارهای رایانه ای در ثبت و گزارش دهی اطلاعات مالی، امروزه هیچ یک از مدیران مالی نمی توانند بدون آگاهی و تسلط در این زمینه وظایف خود را به خوبی انجام دهند

 • مهارت های ارتباطی

برای ارتباط مؤثر با سایر مدیران شرکت و سازمان های قانونی مثل اداره بیمه، مالیات و شرکت های حسابرسی

 • مهارت های سازماندهی

به منظور مدیریت، کنترل و سازماندهی مناسب کارکنان بخش مالی شرکت و همچنین توان ارائه گزارش های ساختاریافته و هدفمند به مدیریت ارشد شرکت.

 • دقت و توجه به جزئیات  

دقت به جزئیات از مهمترین مهارت های مورد نیاز برای مدیران مالی  است زیرا سر و کار داشتن با اعداد و ارقام ریز و درشت و کنترل و نظارت برشرایط دقت و تمرکز بالایی را می طلبد.

 • تحصیلات مورد نیاز و نحوه ورود به شغل

فارغ التحصیلان رشته های زیر در صورت ورود به این شغل از پتانسیل بالاتری برای موفقیت نسبت به دیگران برخوردار خواهند بود

 • مدیریت مالی
 • حسابداری
 • اقتصاد

سایر گرایش های مدیریت به خصوص بازرگانی، صنعتی و دولتی

 

 

تمامی شرکت ها به منظور رشد و بقاء خود به مدیریت مالی یعنی افزایش سود و افزایش دارایی های شرکت نیاز دارند. مدیران مالی در سازمانها و شرکت های مختلفی از جمله بانک ها، شرکت های بیمه، سازمان های دولتی و شرکت های غیر دولتی کار می کنند.  در شرکت های کوچک تر این وظایف بر عهده مدیرعامل و حسابدار شرکت است و در شرکت های بزرگ که دارای بخش مالی مجزایی است این وظیفه در حیطه کاری مدیر مالی قرار می گیرد.

با توسعه  بخش خصوصی در کشور پیش بینی می شود توجه شرکت ها به مدیران مالی بیش از پیش معطوف گردد و تقاضای بازار برای استفاده از خدمات تخصصی آن افزایش یابد. اما متآسفانه اطلاعات و آمار دقیقی در این حوزه وجود ندارد.

 

 به اشتراک گذاری در گوگل پلاس به اشتراک گذاری در LinkedIn به اشتراک گذاری در فیس بوک به اشتراک گذاری در کلوب به اشتراک گذاری در فیس نما به اشتراک گذاری در توییتر
مطالب مرتبط
دوره آموزشی مدیریت مالی
برچسب ها دوره مدیریت مالیآموزش مدیریت مالیدوره تخصصی مدیریت مالیمدیریت مالی
نظر کاربران
نظر شما

نام : *
 

ایمیل : *
   

شماره همراه : *
 

متن پیام : *
 کد بالا را در کادر وارد نمایید :