ضرورت کاهش ۵٠ درصدی هزینه فعالین اقتصادی

ضرورت کاهش ۵٠ درصدی هزینه فعالین اقتصادی

به میزانی که در کشور تورم بوده قدرت خرید مردم افزایش نیافته است

۱️⃣البته افزایش مواد غذایی ٢٠ تا ٢۵ درصد بوده است و افزایش مواد غذایی را نباید با افزایش در دیگر بخش ها مقایسه کرد

۲️⃣در بخش دارو و درمان هم تامین ارز در حد مطلوب بوده است و تا آخر خرداد ، یک میلیارد دلار تامین ارز شده است

۳️⃣ ١٣٠میلیارد دلار انرژی هم با دلار ٨۵٠ تومان در کشور به فروش می رسد ، دلار انرژی فروخته شده در کشور ٨۵٠ تومان است

۴️⃣دلار بخش تولیدی کشور هم ( صنایع تولیدی واقعی ) با دلار ۴٣۶٠ تومان تا آنجایی که نگارنده اطلاع دارد در حال تامین است ( نگارنده مشاور ١١ کارخانه تولیدی است و در هر ١١ مورد تامین ارز دولتی انجام شده است )

اما در دیگر موارد ( مورد پنجم ) طی ٢٠ روز گذشه ، تامین ارز تقریبا یک سوم گذشته است

در مورد پنجم نه تنها تامین ارز ٣٠ درصد گذشته است بلکه مصرف جامعه هم به سبب افزایش نرخ ارز ٣٠ درصد گذشته است

فروش فعال اقتصادی هم در مورد پنجم ، ٣٠ درصد گذشته است

در مورد پنجم وقتی فروش ٣٠ درصد گذشته است هزینه فعال اقتصادی نیز ، حداقل باید ۵٠ درصد گذشته باشد

به عبارت صریح تر به استثنای ۵ مورد ذیل هزینه فعال اقتصادی باید نسبت به سال ٩۶ نصف شود :
۱️⃣غذا
۲️⃣دارو و درمان
۳️⃣بخش اکتشاف ، تولید و فروش انرژی
۴️⃣کارخانه هایی که با دلار ۴٣۶٠ تومان از خارج تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای میشوند

در مورد پنج، اگر فعال اقتصادی ، فروش اش حدود ٣٠ درصد سال ٩۶ باشد و هزینه را ۵٠ درصد کاهش ندهد در تابستان در صورت مالی زیان شناسایی خواهد کرد

در مورد پنج ، حداقل ٨٠ درصد فعالین اقتصادی ، فقط حدود ٣٠ درصد سال ٩۶ فروش دارند و تنها در صورتی کاهش ۵٠ درصدی هزینه نباید در دستور کار قرار گیرد که کاهش فروش در این سطح نباشد

تنها ٢٠ درصد فعالین اقتصادی در مورد پنج کاهش فروش آنها کمتر از ٧٠ درصد بوده است

همه چیز در شرکتها یک بار دیگر از منظر هزینه باید مورد ارزیابی نزولی واقع شودبه اشتراک گذاری در گوگل پلاس به اشتراک گذاری در LinkedIn به اشتراک گذاری در فیس بوک به اشتراک گذاری در کلوب به اشتراک گذاری در فیس نما به اشتراک گذاری در توییتر
مطالب مرتبط
ضرورت کاهش ۵٠ درصدی هزینه فعالین اقتصادی
برچسب ها ضرورت کاهش ۵٠ درصدی هزینه فعالین اقتصادی