آینده قیمت مسکن

 

در سمینار آینده اقتصاد کانادا ٩ ماه قبل با تاکید و صراحت سقوط قیمت مسکن در کانادا را پیش بینی کردم

یک متخصص ریسک در کانادا گفته بود در کانادا ابتدا جیب ایتالیایی ها را خالی کردیم و حالا نوبت ایرانیان است

قیمت مسکن در یک فاصله زمانی در تورنتو ٢ برابر شد و طی ٩ ماه اخیر در خیلی از نقاط ۴٠ درصد کاهش یافته است

در دبی مسکن ۵ میلیونی شد ٢٠ میلیون و دوباره شد ۵ میلیون و هزاران ایرانی به خاک سیاه نشستند جیب ایرانیان در دبی را هم خالی کردند

تجربه تورنتو کانادا و دبی برای ایرانیان باید قابل تامل باشد تحلیل ایرانیان مقیم کانادا در دوره ای که قیمت مسکن داشت دو برابر می شد با تحلیل امروز مردم در باب افزایش قیمت مسکن در تهران مشابهت دارد

عایدی فعالین اقتصادی ٢۵ درصد سال ٩۶ است لذا قدرت خرید مردم بیشتر نشده اند تا مسکن افزایش یابد

علت افزایش قیمت مسکن ورود سپرده بانکی به بخش مسکن است

در ٩ ماه گذشته در تهران به نسبتی که ارز و مسکن گران شده قدرت خرید مردم افزایش نیافته لذا کاهش ۶٠ درصدی تقاضا برای ارز و ۴٠ درصدی تقاضا برای مسکن ، محتمل است

ریسک در حال انتقال از فروشندگان مسکن به خریداران مسکن است ، خریداران مسکن دارند حباب می خرند

پیش بینی نگارنده قفل شدن بخش مسکن در تهران است طی چند ماه آینده معاملات مسکن در تهران قفل میشود روند ذیل نشان می دهد به نسبتی که قیمت مسکن در تهران افزایش یافته بازار واکنش نشان داده و معاملات رو به کاهش است :

رشد معاملات مسکن در تهران در آذر ۹۶ نسبت به آذر ۹۵ :۷۹ درصد

رشد معاملات مسکن در تهران در دی ۹۶ به دی ۹۵ : ۶۸ درصد

رشد معاملات مسکن در تهران در بهمن ۹۶ به بهمن ۹۵: ۲۰ درصد

رشد در معاملات مسکن در تهران اسفند ۹۶ به اسفند ۹۵: صفر

تعداد معاملات مسکن در فروردین ۹۷ نسبت به فروردین ۹۶: کاهش ۴۶ درصدی

تعداد معاملات در اردیبهشت ٩٧ نسبت به اردیبهشت ٩۶: ١٧ درصد افزایش

تعداد معاملات مسکن در خرداد ٩٧ نسبت به خرداد ٩۶ : کاهش ٣ درصدی

ارزیابی :
تعداد معاملات مسکن در تهران در خرداد ٩٧ از اوج رکود مسکن در خرداد ٩۶ کمتر بوده است

با وجود کاهش معاملات مسکن در تهران به کمتر از اوج رکود در سال ٩۶ ، معذالک قیمت مسکن در تهران همچنان رو به افزایش است

روند حاکم بر تهران روند رو به کاهش معاملات و روند رو به افزایش قیمت است

قیمت مسکن در شهرستانها با شتابی بیشتر از تهران ، در حال افزایش است

قیمت مسکن در تهران به روند رو به افزایش خود ادامه می دهد تا قیمت مسکن به سطحی برسد که از انتظارات تورمی سپرده گذار عبور می کند و سپس سپرده گذار از بازار مسکن تهران خارج میشود

با خروج سپرده گذار از بازار مسکن ، قیمت مسکن را در تهران ، قدرت خرید مردم تعیین می کند و قدرت خرید ، معادل افزایش قیمت مسکن افزایش نیافته لذا معاملات مسکن به شدت کاهش می یابد چون خریداری برای مسکن نخواهد بود

از سوی دیگر ، دارندگان مسکن حاضر به فروش مسکن به قیمت متناسب با قدرت خرید مردم نیستند لذا عرضه کننده ای وجود ندارد ترکیب دو عامل فوق باعث قفل شدن مسکن میشود نه خریداری وجود دارد و نه فروشنده ای

بازار تهران با افزایش قیمت مسکن بدون افزایش قدرت خرید مردم ، به سوی قفل شدن پیش می رود

مطالب فوق شامل مسکن ارزان قیمت نمیشود ، مسکن ارزان قیمت ، قفل نمیشود

همیشه مشاوره کنید اما خودتان تصمیم بگیرید ، مسئولیت را به عهده دیگران نگذارید ، اجازه ندهید دیگران به جای شما و برای شما تصمیم بگیرند ، بر اساس تحلیل های گروه تحقیق در این کانال نه بخرید و نه بفروشید ، هیچ کس بهتر از شما نمی داند چه چیزی به صلاح شماست ، تحلیل های این کانال را راستی آزمایی کنید و اگر دو تحلیلگر دیگر آن را تایید کردند ، تحلیل ارائه شده را معتبر ارزیابی کنید ، چیزی به نام آخرین فکر و بهترین فکر وجود ندارد ، برای هر کاری راهکار بهتری هست با توجه به اینکه در این حیطه پایانی نیست ، هر نظری در انتظار بهتر شدن نشسته استبه اشتراک گذاری در گوگل پلاس به اشتراک گذاری در LinkedIn به اشتراک گذاری در فیس بوک به اشتراک گذاری در کلوب به اشتراک گذاری در فیس نما به اشتراک گذاری در توییتر
مطالب مرتبط
آینده قیمت مسکن
برچسب ها آینده قیمت مسکن